Search results

 1. 1.
  0556314 - MÚA 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Brádlerová, Daniela
  Milada Paulová – první česká profesorka. Mezi soudobými dějinami a byzantologií.
  [Milada Paulová – the first Czech female professor. Between contemporary history and Byzantology.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. 377 s. ISBN 978-80-88304-73-9
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-20451S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Milada Paulová * biography * historiography
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336097

             
   
   
 2. 2.
  0535142 - MÚA 2021 CZ cze B - Monography
  Nečas, J. (ed.) - Brádlerová, Daniela - Černý, V. - Čížek, P. - Drábek, T. - Charfreitag, J. - Koláčný, I. - Křišťan, V. - Maňas, M. - Mašek, M. - Rak, M. - Rusek, T. - Sobotka, J. - Špitálník, Z. - Vácha, D. - Votava, Z. - Vrábel, F.
  Čs. legie 1914–1920.
  [Czechoslovak Legion 1914–1920.]
  Brno: Extra Publishing, 2020. 84 s. ISBN 978-80-7525-333-0
  Keywords : Czechoslovak Legion, 1914-1920 * history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313235

             
   
   
 3. 3.
  0518005 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monography
  Franc, Martin - Dvořáčková, Věra - Kunštát, Miroslav - Jůnová Macková, Adéla - Kábová, Hana - Šoukal, Jiří - Gecko, Tomáš - Hudek, A. - Míšková, Alena - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan - Josefovičová, Milena - Těšínská, Emilie - Hermann, Tomáš - Sommer, Vítězslav - Mervart, Jan - Kmochová, Nataša
  Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962.
  [History of the Czechoslovak Academy of Sciences. Volume I. (1952–1962).]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 831 s. ISBN 978-80-200-3053-5; ISBN 978-80-88304-17-3
  Institutional support: RVO:67985921 ; RVO:68378114 ; RVO:67985955
  Keywords : Czechoslovak Academy of Sciences, 1952-1962 * history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304724

             
   
   
 4. 4.
  0505150 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monography
  Brádlerová, Daniela
  Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři.
  [Soldiers or entrepreneurs? The economic and financial activities of the Czechoslovak Legions during their anabasis in Russia and Siberia.]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 430 s. České moderní dějiny, 8. ISBN 978-80-200-2971-3; ISBN 978-80-88304-05-0
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czechoslovak Legions, 1914–1920 * World War I * Russia, 1914–1920
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302166

             
   
   
 5. 5.
  0503176 - MÚA 2019 CZ cze B - Monography
  Baletka, L. - Baletka, T. - Čermáková, E. - Pomkla, Z. - Ebelová, I. (ed.) - Kubín, P. - Růžková, M. - Brádlerová, Daniela
  Valašské Meziříčí.
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 491 s. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-575-8
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Valašské Meziříčí, Czech Republic * history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294990

             
   
   
 6. 6.
  0481654 - MÚA 2018 CZ cze B - Monography
  Muratov, A. - Muratova, D. - Brádlerová, Daniela (ed.)
  Osudy Čechů v Rusku, 19. – 20. století. Cesta z Kyjeva do Vladivostoku.
  [Life Stories of the Czechs in Russia, 19. – 20. Century. The Journey from Kiev to Vladivostok.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 404 s. ISBN 978-80-88013-51-8
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czechoslovak Legion * World War I
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277180

             
   
   
 7. 7.
  0448562 - MÚA 2016 RIV CZ cze B - Monography
  Mádlová, Vlasta - Tomeš, Josef - Pavlíček, Tomáš W. - Boháček, Jan - Franc, Martin - Květová, Miroslava - Fabini, Pavel - Hálek, Jan - Bahenská, Marie - Brádlerová, Daniela - Jůnová Macková, Adéla - Klečacký, Martin - Josefovičová, Milena - Kábová, Hana - Kokešová, Helena - Dvořáčková, Věra
  Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana.
  [Famous and Forgotten. Czech scientists and artists of the 19th century in Max Švabinský and Arno Nauman drawings.]
  Praha: Academia, 2015. 167 s. ISBN 978-80-200-2532-6
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Švabinský, Max * Nauman, Arno * Czech Academy of Sciences and Arts
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250229

             
   
   
 8. 8.
  0437917 - MÚA 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Brádlerová, Daniela - Hálek, Jan
  Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií.
  [Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Generation gap? Memoirs and mutual correspondence of the founders of Byzantine and Slavic studies.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 567 s. Ego. ISBN 978-80-7422-350-1
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Bidlo, Jaroslav * Paulová, Milada * correspondence
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241394

             
   
   
 9. 9.
  0382614 - MÚA 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Brádlerová, Daniela - Hálek, Jan
  "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]).
  ["Dear Sir Chancellor…" The Correspondence between Milada Paulová and Přemysl Šámal. Volume 2 (1936-1939 [1945]).]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Paulová, Milada * Šámal, Přemysl * correspondence
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212787

             
   
   
 10. 10.
  0371429 - MÚA 2012 RIV CZ cze B - Monography
  Brádlerová, Daniela - Hálek, Jan
  "Drahý pane kancléři..." Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935).
  ["Dear Sir Chancellor…". The Correspondence between Milada Paulová and Přemysl Šámal. Volume 1 (1921-1935).]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Paulová, Milada * Šámal, Přemysl * correspondence
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0204944

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.