Search results

 1. 1.
  0562591 - MÚA 2023 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie - Malínská, Jana
  Eine Frau auf dem Stimmzettel. Die Wahlen zum böhmischen Landtag im Jahr 1908 und in der Frühzeit der Tschechoslowakischen Republik.
  [A woman on the ballot. The elections to the Czech Diet in 1908 and in the early days of the Czechoslovak Republic.]
  „Vorhang auf!“ – Frauen in Parlament und Politik. Düsseldorf: Droste, 2022 - (Kaiser, T.; Schulz, A.), s. 131-142. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 185. ISBN 978-3-7700-5356-8
  Institutional support: RVO:67985921
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334893
   
   
 2. 2.
  0556234 - MÚA 2023 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  „Dobročinnost – žádná emancipace!“ Veřejná činnost Marie Riegrové-Palacké.
  [“Charity, no emancipation!“ Public activity of Marie Riegrová-Palacká.]
  Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021 - (Pavlíček, V.; Velek, L.), s. 365-381. Studie z moderních českých dějin, 6. ISBN 978-80-88304-57-9
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Marie Riegrová-Palacká * Czech lands, 19th century * charity
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332768
   
   
 3. 3.
  0538529 - MÚA 2021 RIV SK cze M - Monography Chapter
  Malínská, Jana - Bahenská, Marie
  Vzděláním k politice aneb Cesta žen k občanským a politickým právům.
  [Education as a means to politics – Women’s path towards civil and political rights.]
  „S ľudom a pre ľud“. Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Bratislava: Historický ústav SAV, 2020 - (Benko, J.; Dudeková Kováčová, G.), s. 235-276. ISBN 978-80-224-1866-9
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : women’s suffrage * Czech lands, 19th and 20th centuries
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316319
   
   
 4. 4.
  0470751 - MÚA 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Proměna ženského světa.
  [Women's World Metamorphosis.]
  Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Cerman, I.), s. 690-705, 773-774. ISBN 978-80-7422-483-6
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Bohemian lands, 19th century * women
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268318
   
   
 5. 5.
  0454509 - MÚA 2016 RIV SK cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století.
  [Mister Teacher and Miss Teacher : gender aspects of the teacher´s profession in the Czech lands in the 19th century.]
  Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - (Hajdučeková, I.), s. 83-97. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 78. ISBN 978-80-8152-377-9
  R&D Projects: GA ČR GA13-29729S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czech lands * 19th century * female teachers
  Subject RIV: AB - History
  http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255183
   
   
 6. 6.
  0431474 - MÚA 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost.
  [Women's social work in the Czech lands during the 19th century. Tradition - continuity - duty.]
  Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014 - (Bahenská, M.; Malínská, J.), s. 19-29. ISBN 978-80-87782-24-8
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Philanthropy * Czech lands * 19th century
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0236054
   
   
 7. 7.
  0345308 - MÚA 2011 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Žena v medicíně: Anna Bayerová.
  [The Woman in Medicine: Anna Bayerová.]
  Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010 - (Vošahlíková, P.; Martínek, J.), s. 70-90. ISBN 978-80-7286-164-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : history of medicine * Bayerová, Anna
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186615
   
   
 8. 8.
  0341474 - MÚA 2011 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Ženy ve vědě.
  [Women in the scholarship.]
  Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Lenderová, M.; Kopičková, B.; Burešová, J.; Maur, E.), s. 443-449. Česká historie, 21. ISBN 978-80-7106-988-1
  Grant - others: GA ČR(CZ) GA409/06/1063
  Program: GA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Czech lands * scholarship * gender
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184454
   
   
 9. 9.
  0330173 - MÚA 2010 CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie - Mádlová, Vlasta
  Muži října 1918. Mezinárodní vědecká konference - Praha, 23. a 24. 10. 2008.
  Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 497-501. ISBN 978-80-86495-55-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Czechoslovakia (1918) * history * conference
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176021
   
   
 10. 10.
  0325564 - MÚA 2009 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Bahenská, Marie
  Povolání: žena. K otázce vzdělávání lékařek a učitelek v českých zemích v 19. století.
  [The career: woman. To the question of doctresses and teachers education in the Bohemian Lands in the 19th century.]
  Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009 - (Tomeš, J.), s. 53-62. ISBN 978-80-7419-009-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : history * women's education * Bohemian Lands
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172926