Search results

 1. 1.
  0338930 - FGÚ 2010 RIV CZ cze L4 - Software
  Michálek, Jan - Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Softwarová implementace kompenzace jasových nehomogenit mikroskopických obrazů v ploše, využívající horní Lipschitzův obal.
  [Software Implementation of Compensation of Illumination Inhomogeneities of Microscopic Images, Using the Upper Lipschitz Cover.]
  Internal code: PlaneBrightnessAdjusting ; 2009
  Technical parameters: Programovací jazyk C++, vývojové prostředí MS Visual Studio 2008

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : iIllumination inhomogeneities * confocal microscope * Lipschitz cover
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182580
   
   
 2. 2.
  0324493 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  User software interface enabling stereological measurements and evaluation of morphological parameters for laboratory imaging system Ellipse.
  [Uživatelské softwarové rozhraní umožňující stereologická měření a vyhodnocování morfologických veličin pro laboratorní zobrazovací systém Ellipse.]
  Internal code: SterLinSysEll ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – plug-in dynamic-link library (DLL)

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : stereology * image processing
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172180
   
   
 3. 3.
  0324492 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  MuscRegM - user software for elastic registration of successive physical sections.
  [MuscRegM – program pro elastickou registraci následných fyzických řezů.]
  Internal code: MuscRegM ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – standalone program

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : image processing * elastic registration
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172179
   
   
 4. 4.
  0324491 - FGÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Karen, Petr
  FibClasM - user software for classification of muscle fibre types based on different staining of consecutive physical sections of tissue.
  [FibClasM – program pro klasifikaci typů svalových vláken na základě různého barvení následných fyzických řezů tkání.]
  Internal code: FibClasM ; 2008
  Technical parameters: MS Visual C++ / MS Windows – standalone program

  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : muscle fiber * staining
  Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172178
   
   
 5. 5.
  0324207 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Čapek, Martin
  Objemová vizualizace biomedicínských dat založená na technologii DirectX.
  [Volume Rendering of Three-Dimensional Biomedical Image Data Based on DirectX Technology.]
  Internal code: VolRend 1.0 ; 2008
  Technical parameters: Objemová vizualizace s využitím technologií DirectX a XNA v programovacích jazycích C#, HLSL

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : volume rendering * biomedical images * DirectX
  Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171961
   
   
 6. 6.
  0324199 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Čapek, Martin - Michálek, Jan - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Softwarová implementace kompenzace útlumu jasu konfokálních obrazů s hloubkou s použitím řezů grafem a deformačního modelu založeným na Markovských náhodných polích.
  [Software Implementation of Compensation of the Light Attenuation with Depth of Images Captured by a Confocal Microscope Using a MRF Deformation Model and Graph Cuts.]
  Internal code: AttenGraph 1.0 ; 2008
  Technical parameters: Programovací jazyk C++, vývojové prostředí MS Visual Studio 2005

  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : brightness attenuation * graph cuts * confocal microscope
  Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171955
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.