Search results

 1. 1.
  0343613 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Suchý, Tomáš - Balík, Karel - Denk, F.
  Kombinovaný válcový implantát pro in vivo testy kompozitních materiálů.
  [Combined cylindrical surgical implant for composite materials in vivo tests.]
  Internal code: USMH/220/12 ; 2010
  Technical parameters: Válcový implantát je navržený jako kombinace vyšetřovaného implantačního materiálu a materiálu kontrolního (pozitivní kontrola). Jeho rozměry a materiálové složení lze přizpůsobit normě ČSN EN ISO 10993
  Economic parameters: Snížení rizika poškození implantátu při zavádění a s tím spojených nákladů. Zjednodušení histologického vyhodnocení
  R&D Projects: GA MPO FT-TA3/131
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : surgical implant * in vivo * biological evaluation
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186054
   
   
 2. 2.
  0343608 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rýglová, Šárka - Balík, Karel - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Denk, F.
  Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano fosforečnan vápenaté výztuže jako náhrada kostní tkáně.
  [Particulate composite material based on polydimethylsiloxane and nano tri-calcium phosphate reinforcement as bone tissue replacement.]
  Internal code: USMH/220/11 ; 2010
  Technical parameters: Kompozit navržený jako kombinace inertní biokompatibilní matrice a bioaktivní částicové výztuže. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti se spongiózní kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Economic parameters: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů
  R&D Projects: GA MPO FT-TA3/131
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : particulate composit * tri-calcium phosphate * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186052
   
   
 3. 3.
  0343604 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rýglová, Šárka - Balík, Karel - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Denk, F.
  Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano hydroxyapatitové výztuže jako náhrada kostní tkáně.
  [Particulate composite material based on polydimethylsiloxane and nano hydroxyapatite reinforcement as bone tissue replacement.]
  Internal code: USMH/220/10 ; 2010
  Technical parameters: Kompozit navržený jako kombinace inertní biokompatibilní matrice a bioaktivní částicové výztuže. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti se spongiózní kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Economic parameters: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů
  R&D Projects: GA MPO FT-TA3/131
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : particulate composit * hydroxyapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186048
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.