Search results

 1. 1.
  0053259 - ÚSMH 2007 cze O - Others
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  ČSN EN 1998-1 (730036). Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. Národní příloha NA: Národně stanovené parametry a doplňující informace.
  [Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. National appendix NA: Nationally determined parameters and additional information.]
  2006
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA205/05/2287; GA AV ČR(CZ) 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic zones * acceleration * seismic action
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0141575
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.