Search results

 1. 1.
  0083281 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze, eng M - Monography Chapter
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
  B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR.
  [B3 Soil and geological environment - seismic zones in the CR.]
  Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2006, 299, 304, 325. ISBN 80-7212-443-9
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS300460551
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : seismic zones * EUROCODE 8 * Czech Republic
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146570
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.