Search results

 1. 1.
  0331770 - ÚGN 2010 CZ cze J - Journal Article
  Lednická, Markéta
  Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu.
  [Ultrasonic measurement utilization for evaluation of rock degradation.]
  Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. -, - (2009), s. 1-32. ISBN 978-80-248-1999-0. ISSN 1213-7456
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068; GA ČR GA105/09/0089
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : ultrasonic measurement * degradation of rock massif Jeroným Mine * Jeroným Mine
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177201
   
   
 2. 2.
  0325244 - ÚGN 2009 CZ eng J - Journal Article
  Konečný, Pavel - Kanciruk, A. - Kožušníková, Alena - Nowakowski, A.
  Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment.
  [Srovnání měření změn průchodu ultrazvukových vln v průběhu zatěžování na jiných typech zařízení.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 8, č. 2 (2008), s. 79-84. ISSN 1213-1962
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : ultrasonic wave velocity * physical rock properties
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172732
   
   
 3. 3.
  0316255 - ÚGN 2009 CZ cze J - Journal Article
  Lednická, Markéta
  Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným.
  [Ultrasonic Measurement of Drill Core from Jeronym Mine.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 8, č. 2 (2008), s. 97-105. ISSN 1213-1962.
  [OVA ´08 /17./ - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava, 08.04.2008-10.04.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : ultrasonic measurement * spreading velocity
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166236
   
   
 4. 4.
  0314473 - ÚGN 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Knejzlík, Jaromír - Rambouský, Zdeněk
  Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system.
  [Současný stav distribuovaného měřicího systému v Dole Jeroným.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 5, č. 2 (2008), s. 205-212. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Jeronym Mine * geomechanical monitoring * seismological monitoring
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164972
   
   
 5. 5.
  0312346 - ÚGN 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Kořínek, R. - Kukutsch, Radovan - Lednická, Markéta - Žůrek, P.
  Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine.
  [Příspěvek o experimentálním geomechanickém a seizmologickém měření v Dole Jeroným.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 5, č. 2 (2008), s. 213-223. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351.
  [Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics/31./. Janov nad Nisou, 24.09.2007-27.09.2007]
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA 105/06/0068
  Program: GA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : medieval Jeroným Mine * geomechanical monitoring * sismological monitoring
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  http://www.irsm.cas.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163430
   
   
 6. 6.
  0308128 - ÚGN 2008 RIV PL eng J - Journal Article
  Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta - Hrubešová, E.
  Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným.
  [Historie dobývání a současný stav středověkého Dole Jeroným.]
  Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Roč. 283, č. 1781 (2008), s. 61-71. ISSN 0372-9508
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : mining history * geomechanical monitoring * mining water
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  www.wydawnictvopolitechniki.pl
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160700
   
   
 7. 7.
  0092480 - ÚGN 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Lednická, Markéta - Kukutsch, R.
  Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným.
  [Observation of water level in underground spaces in medieval mine Jeroným.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 159-164. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16./. Ostrava, 17.04.2007-19.04.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Medieval Mine Jeroným * water in underground spaces
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152789
   
   
 8. 8.
  0088758 - ÚGN 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hrubešová, E. - Kaláb, Zdeněk - Kořínek, R. - Žůrek, P.
  Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
  [Partial results of stability and stress-strain state modeling in the mine room, Jeroným Mine.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 91-98. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16./. Ostrava, 17.04.2007-19.04.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : mathematical modelling * Jeroným mine * stress-strain state
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150180
   
   
 9. 9.
  0088665 - ÚGN 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kaláb, Zdeněk - Müller, Karel
  Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným.
  [Geophysical pattern in the surroundings of Jeroným Mine.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 7, č. 2 (2007), s. 213-223. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16./. Ostrava, 17.04.2007-19.04.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Jeroným Mine * geophysical pattern * physical fields
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150116
   
   
 10. 10.
  0087465 - ÚGN 2008 RIV PL eng J - Journal Article
  Hrubešová, E. - Kaláb, Zdeněk - Kořínek, R. - Žůrek, P.
  Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic).
  [Geotechnické monitorování a matematické modelování ve středověkém Dole Jeroným (Česká republika).]
  Górnictwo i geoinzynieria. Roč. 31, č. 3 (2007), s. 183-190. ISSN 1732-6702
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : geotechnical monitoring * mathematical modelling * Mine Jeroným
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149302
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.