Search results

 1. 1.
  0339774 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brož, Milan - Málek, Jiří
  Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008.
  [Doupovské hory mts. – refraction profiles 30 june 2008.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009 - (Kaláb, Z.), s. 13-24. ISBN 978-80-248-2119-1. ISSN 1213-1962.
  [OVA ´09 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava (CZ), 07.04.2009-09.04.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300460602
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : Doupov mts. * refraction profiles * volcanic structure
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183202

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.