Search results

 1. 1.
  0053372 - ÚFM 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Náhlík, Luboš - Hutař, Pavel
  Vliv geometrie zkušebního tělesa na plastické zavírání trhliny.
  [The influence of specimen geometry on plasticity induced crack closure.]
  Engineering mechanics 2006. Praha: ÚTAM, 2006 - (Náprstek, J.; Fisher, C.), paper no. 319. ISBN 80-86246-27-2.
  [Engineering Mechanics 2006. Svratka (CZ), 15.05.2006-18.05.2006]
  R&D Projects: GA ČR GP106/04/P084; GA ČR GP106/06/P239
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : plasticity induced crack closure * crack propagation * test speciment geometry
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0141665
   
   
 2. 2.
  0045517 - ÚFM 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Seitl, Stanislav
  Vliv materiálových parametrů na polynom užitý k modifikaci Parisova vztahu.
  [INFLUENCE OF MATERIAL PARAMETERS ON POLZNOM USED FOR MODIFICATION PARIS LAW.]
  Computational Mechanics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006 - (Vimmr, J.), s. 543-550. ISBN 80-7043-477-5.
  [Výpočtová mechanika 2006. Nečtiny (CZ), 06.11.2006-08.11.2006]
  R&D Projects: GA ČR GP101/04/P001; GA ČR GP106/06/P239
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Fatigue crack * T-stress * Paris-Erdogan law, high cycle fatigue
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138012
   
   
 3. 3.
  0045214 - ÚFM 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hutař, Pavel - Náhlík, Luboš - Knésl, Zdeněk
  Vliv geometrie zkušebního tělesa na rychlost šíření únavové trhliny.
  [Influence of geometry on fatigue crack growth.]
  Únava a lomová mechanika 2006. Plzeň: Škoda Research Ltd, 2006, s. 1-8.
  [Únava a lomová mechanika 2006. Žinkovy (CZ), 19.04.2006-21.04.2006]
  R&D Projects: GA ČR GP106/06/P239; GA ČR GP106/04/P084
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : constraint * two-parameter fracture mechanics * fatigue crack growth rate
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137802
   
   
 4. 4.
  0045209 - ÚFM 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hutař, Pavel
  Plasticky indukované zavírání trhliny pro tělesa různých geometrií.
  [Plasticity induced crack closure for specimens with different geometries.]
  Problémy lomové mechaniky VI. Brno: VUT Brno, 2006, s. 23-32. ISBN 80-214-3131-8.
  [Problémy lomové mechaniky VI. Brno (CZ), 27.06.2006]
  R&D Projects: GA ČR GP106/06/P239
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : plasticity induced crack closure * constraint * fatigue crack growth rate
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137798
   
   
 5. 5.
  0045058 - ÚFM 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hutař, Pavel - Náhlík, Luboš - Knésl, Zdeněk
  Stanovení zbytkové únavové životnosti součástí s uvážením vlivu geometrie a materiálového rozhraní.
  [Estimation of fatigue life of structures with various geometry and material interface.]
  Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Brno: ÚFM AV ČR, 2006 - (Man, J.; Petrenec, M.; Polák, J.), s. 43-50. ISBN 80-239-6751-7.
  [Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Brno (CZ), 21.03.2006]
  R&D Projects: GA ČR GP106/06/P239; GA ČR GP106/04/P084
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : bi-material interface * constraint * residual fatigue life
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137700
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.