Search results

 1. 1.
  0343597 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano fosforečnanem vápenatým jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano tri-calcium phosphate as bone tissue replacement.]
  Internal code: USMH/220/9 ; 2010
  Technical parameters: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Economic parameters: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : hybrid composite * tri-calcium phosphate * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186042
   
   
 2. 2.
  0343460 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano hydroxyapatitem jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano hydroxyapatite as bone tissue replacement.]
  Internal code: USMH/220/8 ; 2010
  Technical parameters: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Economic parameters: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : hybrid composite * hydroxyapatite * bone substitute
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185936
   
   
 3. 3.
  0338867 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lukšíček, Jiří
  Lisovací a vytvrzovací přípravek pro výrobu kompozitních vzorků s nano/mikro částicovou výztuží pro mechanické testy a biologické hodnocení.
  [Pressing and curing device for preparation of composite samples based on nano/micro particles for mechanical tests and biological evaluation.]
  Internal code: USMH2010/220/5 ; 2009
  Technical parameters: Přípravek umožňuje současnou přípravu 3 těles objemu až 10 cm3 při tlaku až 120 MPa, samostatné plnění lisovacích prostorů a vyjímání těles bez poškození. Je vyroben z oceli třídy 17, která nekontaminuje materiál látkami nepříznivými biokompatibilitě
  Economic parameters: Zdokonalení a zjednodušení přípravy zkušebních těles
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : pressing fixture * particle composites * biocompatibility
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182528
   
   
 4. 4.
  0324467 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Filová, Elena
  Sterilní odvzdušněné 3D nosiče buněk pro tkáňové inženýrství.
  [Sterile deaerated 3D scaffolds for tissue engineering.]
  Internal code: Metoda 3D scaffoldů ; 2007
  Technical parameters: Metoda sterilního odvzdušnění 3D scaffoldů pro tkáňové inženýrství
  Economic parameters: -
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : polymeric scaffolds * tissue engineering * deaeration
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172161
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.