Search results

 1. 1.
  0328651 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Šebest, Peter - Pivoňková, Hana - Němcová, Kateřina - Fojta, Miroslav
  A study of the stability of wild type and mutant p53 complexes with different DNA substrates.
  [Studium stability komplexů p53 standardního a mutantního typu s různými substráty DNA.]
  FEBS Journal. Roč. 276, č. 1 (2009), s. 62. ISSN 1742-464X. E-ISSN 1742-4658.
  [34th FEBS Congress. 04.07.2009-09.07.2009, Prague]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA500040701; GA ČR(CZ) GP204/07/P476; GA ČR(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : wild type and mutant p53 * sequence-specific binding * immunoprecipitation
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174921

             
   
   
 2. 2.
  0328581 - BFÚ 2010 GB eng A - Abstract
  Horáková Brázdilová, Petra - Havran, Luděk - Pivoňková, Hana - Šebest, Peter - Vrábel, Milan - Cahová, Hana - Kalachová, Lubica - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Application of nucleoside triphosphates modified with electroactive groups at nucleobase in electrochemical analysis of DNA.
  [Aplikace nukleotid trifosfátů modifikovaných elektroaktivními skupinami na nukleobázi při elektrochemické analýze DNA.]
  Programme & Abstracts. Glasgow, 2009. S205_010.
  [42nd IUPAC Congress - Chemistry Solutions. 02.08.2009-07.08.2009, Glasgow]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA ČR(CZ) GA203/09/0317; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : nucleoside triphosphates * DNA polymerases * electrochemistry
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174870

             
   
   
 3. 3.
  0328254 - BFÚ 2010 RO eng A - Abstract
  Horáková Brázdilová, Petra - Havran, Luděk - Pivoňková, Hana - Šebest, Peter - Vrábel, Milan - Cahová, Hana - Kalachová, Lubica - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Electrochemical DNA sensing using modified DNTPS.
  [Elektrochemická analýza DNA využívající modifikované dNTP.]
  Abstracts. Sibiu, 2009. s. 148. ISBN 978-973-0-06663-0.
  [XXth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 10.05.2009-14.05.2009, Sibiu]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA ČR(CZ) GA203/09/0317; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : DNA electrochemistry * nucleotides * polymerase
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174609

             
   
   
 4. 4.
  0328247 - BFÚ 2010 CZ eng A - Abstract
  Fojta, Miroslav - Horáková Brázdilová, Petra - Pivoňková, Hana - Havran, Luděk - Šebest, Peter - Vrábel, Milan - Cahová, Hana - Kalachová, Lubica - Riedl, Jan - Raindlová, Veronika - Hocek, Michal
  Novel two-step construction of base-modified nucleic acids. Application in electrochemical DNA sensing.
  [Nová dvoustupňová konstrukce modifikovaných DNA. Aplikace v elektrochemické detekci DNA.]
  Abstracts. Prague, 2009. s. 277. ISSN 1742-464X. E-ISSN 1742-4658.
  [34th FEBS Congress: Life's Molecular Interactions. 04.07.2009-09.07.2009, Prague]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA400040901; GA ČR(CZ) GA203/09/0317; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : labeled nucleic acid * electrochemical method * DNA-polymerases
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174605

             
   
   
 5. 5.
  0321938 - BFÚ 2009 AT eng A - Abstract
  Pivoňková, Hana - Šebest, Peter - Fojta, Miroslav
  Application of magnetic beads in studies of DNA recognition by p53-family proteins.
  [Aplikace magnetických kuliček při studiu rozpoznávání DNA proteiny rodiny p53.]
  Programme - Abstract Book. Linz, 2009. s. 165.
  [Regional Biophysics Conference 2009. 10.02.2009-14.02.2009, Linz]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA500040701; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA ČR(CZ) GP204/07/P476; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : p53-family proteins * magnetic beads * DNA-protein interaction
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170334

             
   
   
 6. 6.
  0321844 - BFÚ 2009 AT eng A - Abstract
  Fojta, Miroslav - Pivoňková, Hana - Němcová, Kateřina - Šebest, Peter - Havran, Luděk - Pečinka, Petr - Brázdová Jagelská, Eva - Brázdová, Marie - Brázda, Václav
  Interrogating DNA-protein interactions with magnetic beads.
  [Studium interakcí DNA s proteiny pomocí magnetických částic.]
  Programme - Abstract Book. Linz, 2009. s. 98.
  [Regional Biophysics Conference 2009. 10.02.2009-14.02.2009, Linz]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA500040701; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA ČR(CZ) GP204/07/P476; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : magnetic beads * DNA-protein interaction * p53-family proteins
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170265

             
   
   
 7. 7.
  0086839 - BFÚ 2008 RIV US eng A - Abstract
  Brázdová, Marie - Němcová, Kateřina - Činčárová, Lenka - Šebest, Peter - Pivoňková, Hana - Brázda, Václav - Fojta, Miroslav - Paleček, Emil
  Mutant p53 interactions with supercoiled DNA.
  [Interakce mutantních proteinů p53 s nadšroubovicovou DNA.]
  Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. Roč. 24, č. 6 (2007), s. 639-640. ISSN 0739-1102.
  [Alban 2007: The 15th Conversation. 19.06.2007-23.06.2007, Albany]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1K04119; GA ČR(CZ) GP204/06/P369; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : mutant p53 * supercoiled DNA * cancer
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148991

             
   
   
 8. 8.
  0084172 - BFÚ 2008 AT eng A - Abstract
  Němcová, Kateřina - Brázdová, Marie - Činčárová, Lenka - Šebest, Peter - Pivoňková, Hana - Tichá, Olga - Fojta, Miroslav - Paleček, Emil
  Mutant p53 proteins bind selectively supercoiled DNA.
  [Mutantní proteiny p53 se selektivně váží k nadšroubovicové DNA.]
  Abstracts-FEBS-J. Vienna, 2007. s. 154.
  [32nd FEBS Congress - Molecular Machines. 07.07.2007-12.07.2007, Vienna]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1K04119; GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR(CZ) GP204/06/P369; GA AV ČR(CZ) IAA500040701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : Mutp53 * SCS DNA binding * p53CON
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0147159

             
   
   
 9. 9.
  0039144 - BFÚ 2007 CZ cze A - Abstract
  Fojta, Miroslav - Pivoňková, Hana - Němcová, Kateřina - Šebest, Peter - Pečinka, Petr - Brázdová Jagelská, Eva - Brázdová, Marie - Brázda, Václav - Paleček, Emil
  Interakce proteinu p53 s DNA: Sekvenčně specifická vazba a rozpoznání konformace DNA.
  [Interaction of protein p53 with DNA: Sequence-specific binding and recognition of conformation of DNA.]
  Sborník příspěvků: X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006 - (Wimmerová, M.; Beneš, P.). s. 8-8. ISBN 80-210-3942-6.
  [Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů /10./. 08.02.2006-09.02.2006, Brno]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA301/05/0416; GA MPO(CZ) 1H-PK/42; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : protein p53 * sequence-specific binding * DNA conformation
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133307