Search results

 1. 1.
  0047296 - FLÚ 2007 RIV CZ cze R - Book Review
  Andrle, Michal
  Přírodovědec v hledáčku ladovědce.
  [Naturalist in Aesthetician's Viewfinder.]
  [STIBRAL, K.: Darwin a estetika. Ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2006]. Teorie vědy. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 12, 15/28/ (2006), s. 191-202. ISSN 1210-0250. E-ISSN 1804-6347
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : book review * evolutionary biology * Darwin * aesthetics
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138244
   
   
 2. 2.
  0035878 - FLÚ 2006 RIV CZ cze R - Book Review
  Andrle, Michal
  Nevytěž(itelné)ené bohatství Husserlovy Krize.
  [On the Still Unexplored Wealth of Husserl's Crisis.]
  [GRYGAR, F.: Kritika založení galileovské vědy v Husserlově "Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii", Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2005, 268 s.]. Reflexe : Filosofický časopis. Oikoymenh. -, č. 29 (2005), s. 154-160. ISSN 0862-6901
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : phenomenology * Husserl * Crisis
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  http://www.reflexe.cz/nevytezitelneene-bohatstvi-husserlovy-krize/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133033
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.