Search results

 1. 1.
  0540787 - ÚI 2021 RIV CZ eng L4 - Software
  Svítek, M. - Přibyl, O. - Vorel, J. - Garlík, B. - Resler, Jaroslav - Kozhevnikov, S. - Krč, Pavel - Geletič, Jan - Daniel, Milan - Dostál, R. - Myška, V. - Aralkina, O. - Pereira, A. M.
  City Simulation Software (CSS) for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units.
  Internal code: TN01000024/9-V1 ; 2020
  Technical parameters: Web application, internet access required, multi-model integration into smart city platform, statistical data processing, synthetic population creation, modeling and simulation in different disciplines, key performance parameters (KPI) assigned to different selected scenarios, the graphical interface of modeling and simulation results.
  Economic parameters: Increasing the quality of life thanks to the identification of specific parts of the urban area in a given time interval, where there is an increase in traffic congestion, pollution, etc. City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units allows comparing several variants of solutions with respect to these parameters.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : Smart city * City simulation * Energy resource-demand modelling * Environmental modelling * Synthetic population * Transport modelling
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  http://95.216.78.44:8004/Home/ExternalSystems
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318509
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  vyzk.zprava-CSS.pdf24.3 MBVýzk.zpráva o softwaruOtheropen-access
   
   
 2. 2.
  0533980 - ÚI 2021 RIV CZ eng L4 - Software
  Eben, Kryštof - Resler, Jaroslav - Krč, Pavel
  PALM WRF interface.
  Internal code: PALM WRF interface ; 2020
  Technical parameters: Systém pro transformaci meteorologických výstupů z meteorologického modelu WRF and chemického transportního modelu CAMx do mikroměřítkového modelu PALM. Model řeší transformaci veličin a jednotek, projekcí, gridu, zjemňování terénu a přizpůsobení vertikální struktury veličin, mass balancing, vyhlazování veličin a další potřebné operace a následný zápis do požadovaného formátu PIDS (PALM Input Data Standard). Systém je napsán v jazyce Python s důrazem na výkonnost a přenositelnost, využívá pouze dobře známé a široce rozšířené Python moduly. Výsledek je licencován pod licencí GPL.
  Economic parameters: PALM systém dosud umožňoval meteorologické řízení pouze z mezoměřítkového modelu COSMO (DWD) nebo ze staticky předepsaných meteorologických podmínek. Tento nový systém umožňuje použít pro tento účel simulace z nejrozšířenějšího mezoměřítkového meteorologického modelu WRF. Navíc umožňuje řídit též chemické veličiny výstupy chemického transportního modelu CAMx, což dosud nebylo možné. Tím se výrazně rozšiřují možnosti meteorologicky řízených simulací v modelu PALM.
  R&D Projects: GA KHP(CZ) UH0383
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : urban climate * microscale atmospheric modelling * PALM * WRF * CAMx
  OECD category: Meteorology and atmospheric sciences
  https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/browser/palm/trunk/UTIL/WRF_interface
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312203
   

  Research data: PALM - documentation
   
 3. 3.
  0521403 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
  Krč, Pavel - Resler, Jaroslav - Sühring, M. - Salim, M. - Fuka, V.
  Radiative Transfer Model 3.0 for PALM-4U.
  Internal code: PALM-RTM3 ; 2019
  Technical parameters: Nová generace multireflekčního radiačního modelu pro explicitní modelování radiačních interakcí, integrovaného do mikroměřítkového atmosférického modelu PALM-4U. Model řeší toky krátkovlnného a dlouhovlnného záření v komplexním geometrickém prostředí města nebo složitého terénu včetně interakce radiace s plně rozlišenou vegetací. Nová generace modelu pro radiační interakce díky novým algoritmům a optimalizované paralelizaci zásadně zlepšuje škálování, současně simuluje větší škálu radiačních procesů a snižuje některé diskretizační chyby. Model je napsán v jazyce Fortran 90 a paralelizován pro HPC pomocí MPI-3 rozhraní.
  Economic parameters: Díky zásadnímu zlepšení škálovatelnosti umožňuje nová generace modelu simulovat výrazně rozsáhlejší oblasti než předchozí verze. Díky nově simulovaným procesům je možné modelovat širší škálu prostředí a typů počasí se zvýšenou přesností. Model je dostupný pod stejnou licencí GPL jako zbytek modelu PALM na stránkách modelu PALM.
  R&D Projects: GA KHP(CZ) UH0383
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : radiative modelling * raytracing * microscale atmospheric modelling * high-performance computing * urban climate
  OECD category: Meteorology and atmospheric sciences
  https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/browser/palm/trunk/SOURCE/radiation_model_mod.f90
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306032
   
   
 4. 4.
  0467446 - ÚI 2017 RIV DE eng L4 - Software
  Resler, Jaroslav - Krč, Pavel - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O.
  Urban Surface Module for model PALM.
  Internal code: USM ; 2016
  Technical parameters: Model pro výpočet energetických poměrů v komplexním prostředí městské zástavby zahrnující např. multireflexní radiační model, model energetické bilance povrchů materiálů, model šíření tepla v materiálech a model antropogenního tepla z dopravy. Model je napsán v jazyce Fortran 90 a paralelizován pro HPC pomocí MPI-2 rozhraní. Model je plně integrován do mikroměřítkového atmosférického modelu PALM a umožňuje tak v rámci modelu PALM detailně modelovat proudění a energetické poměry v městském prostředí včetně vlivu vegetačního pokrytí.
  Economic parameters: Mezi dostupnými CFD-LES modely vhodnými pro simulaci proudění v komplexním městském prostředí jsme nenašli žádný model umožňující modelovat energetické poměry tohoto prostředí. Nově vytvořený model USM byl integrován do LES modelu PALM a stal se jeho oficiální součástí. Je dostupný pod stejnou licencí GPL jako zbytek modelu PALM na stránkách Univerzity v Hannoveru.
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : urban climate * atmospheric modelling * computational fluid dynamics * urban heat island
  OECD category: Meteorology and atmospheric sciences
  https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/browser/palm/trunk/SOURCE/urban_surface_mod.f90
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265548
   
   
 5. 5.
  0319724 - ÚI 2010 RIV CZ eng, cze L4 - Software
  Eben, Kryštof - Juruš, Pavel - Resler, Jaroslav - Krč, Pavel - Liczki, Jitka - Máj, P. - Pelikán, Emil
  ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System.
  [ARRAS - Analýza rizika při úniku nebezpečné látky do atmosféry.]
  Internal code: ARRAS ; 2008
  Technical parameters: software pro simulaci šíření koncentrací látek při úniku do atmosféry
  Economic parameters: podpora rychlé reakce při haváriích
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET400300414
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : hazardous atmospheric release * transport and dispersion modelling * numerical prediction models
  Subject RIV: DI - Air Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168803
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.