Search results

 1. 1.
  0096148 - UCHP-M 20080012 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Balabánová, Jana - Bastl, Zdeněk
  Properties, Activity and Selectivity of Calcined Co(Mg)Al(Mn)Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation VOC.
  [Vlastnosti, aktivita a selektivita kalcinovaných Co(Mg)Al(Mn prelurzorů typu hydrotalcitu při totální oxidaci VOC.]
  Book of Abstracts.. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS CR, v.v.i., 2007, s. 29-30.
  [Symposium on Catalysis /39./. Prague (CZ), 05.11.2007-06.11.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/1400; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : voc oxidation * co(mg)al(mn) hydrotalcites
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155582

             
   
   
 2. 2.
  0096137 - UCHP-M 20080006 RIV FI eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Kovanda, F. - Klempa, Jan - Jirátová, Květa
  Modification of Ni-Mg-Mn and Co-Mn-Al Layered Double Hydroxides with Pt, Pd or La and Application of Related Mixed Oxides in VOC Total Oxidation.
  [Modifikace Ni-Mg-Mn a Co-Mn-Al LDH sloučeninami Pt, Pd nebo La a aplikace vzniklých směsných oxidů při totální oxidaci VOC.]
  Abstracts. -: -, 2007, P13-61.
  [EuropaCat VIII. Turku/Aho (FI), 26.08.2007-31.08.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : voc oxidation * calcined ldhs * promotors
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155573

             
   
   
 3. 3.
  0091269 - UCHP-M 20070173 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Kovanda, F. - Rojka, T. - Klempa, Jan - Jirátová, Květa
  Modification of Ni-Mg-Mn and Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts for Total VOC Oxidation.
  [Modifikace Ni-Mg-Mn a Co-Mn-Al směsných xididů pro úplnou oxidaci VOC.]
  Programme, Abstracts, Notes. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry AS CR, 2007, s. 45.
  [Czech-Italian Workshop on Catalysis and Zeolites /2./. Třešť (CZ), 20.06.2007-24.06.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/1400; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : voc oxidation * catalytic filter * emissions
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151901

             
   
   
 4. 4.
  0091256 - UCHP-M 20070164 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Kovanda, F. - Klempa, Jan - Jirátová, Květa
  Properties and Activity of Modified Ni-Mg-Mn and Co-Mn-Al Mixed Oxides in Total Oxidation of VOCs.
  [Vlastnosti NiMgMn a CoMnAl modifikovaných katalyzátorů a jejih aktivita při totální oxidaci VOC.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 173. ISBN 978-80-227-2640-5.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /34./. Tatranské Matliare (SK), 21.05.2007-25.05.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/1400; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : catalytic oxidation * voc * promotors
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151891

             
   
   
 5. 5.
  0055272 - UCHP-M 20060262 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al hydrotalcity jako katalyzátory pro totalní oxidaci VOC; vliv hydrotermálního zpracování prekurzorů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 254. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : VOC oxidation * LDH * hydrothermal treatment
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0143073

             
   
   
 6. 6.
  0055188 - UCHP-M 20060195 RIV HU eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Effect of LDHs Crystallinity on Catalyst Properties and Activity in Total Oxidation of VOC.
  [Vliv LDH Krystalinity na vlastnosti a aktivitu katalyzátorů pro totální oxidaci VOC.]
  Proceedings.. Szeged: Hungarian Zeolite Association, 2006 - (Pálinkó, I.), s. 102-107. ISBN 963-06-0138-9.
  [Pannonian International Catalysis Symposium /8./. Szeged (HU), 03.07.2006-07.07.2006]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : LDHs crystallinity * VOC oxidation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0143004

             
   
   
 7. 7.
  0055179 - UCHP-M 20060190 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Modification of NiMgMn Mixed Oxides with Noble Metals and Their Effect on Physical and Catalytic Properties in VOC Total Oxidation.
  [Modifikace NiMgMn směsných oxidů vzácnými kovy a jejich fyzikální a katalitické vlastnosti při totální oxidaci VOC.]
  Book of Abstracts. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, ASCR, 2006, s. 51-52.
  [Symposium on Catalysis /38./. Prague (CZ), 06.11.2006-07.11.2006]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : VOC oxidation * mixed oxides * noble metals
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142997

             
   
   
 8. 8.
  0029158 - UCHP-M 20050240 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Kovanda, F. - Bastl, Zdeněk - Jirátová, Květa
  Calcined Co(Mg)Al(Mn) Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation of VOC.
  [Kalcinované Co(Mg)Al(Mn) prekursory připravené na bázi hydrotalcitů v totální oxidaci VOC.]
  Book of Abstracts. Praha: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, 2005, s. 31-32.
  [Symposium on Catalysis /37./. Prague (CZ), 07.11.2005-08.11.2005]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : voc * hydrotalcite * total oxidation
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119026

             
   
   
 9. 9.
  0028769 - UCHP-M 20050223 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikulová, Zuzana - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Properties and Activity of Calcined Co(Mg)Al(Mn) Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation of VOC.
  [Vlastnosti a aktivita kalcinovaných Co(Mg)Al(Mn) hydrotalcitů v totální oxidaci VOC.]
  Proceedings. -: -, 2005, s. 199-200.
  [International Course New Trends in Catalysis. Brussels (BE), 11.10.2005-13.10.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : hydrotalcites * mixed oxides * voc
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0118680