Search results

 1. 1.
  0366743 - BÚ 2012 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hédl, Radim - Svátek, M.
  Biodiverzita a lesy v národních parcích.
  [Biodiversity and Forests in National Parks.]
  Management lesů v českých národních parcích. -: Správa NP a CHKO Šumava, 2009 - (Fanta, J.; Křenová, Z.), s. 54-61. ISBN 978-80-87257-02-9.
  [Management lesů v českých národních parcích. Krkonošský národní park (CZ), 09.01.2008-11.10.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA600050812
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : biodiversity * legislative * wilderness
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0201619
   
   
 2. 2.
  0320057 - BÚ 2009 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hédl, Radim - Svátek, M.
  Biodiverzita lesů našich národních parků: jak naplnit jeden z primárních účelů existence NP v současné situaci.
  [Forest biodiversity of the Czech National Parks: How to fulfil the primary purpose of the NPs in the present situation.]
  Workshop Management lesů v národních parcích České republiky. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2008 - (Schwarz, O.; Štěpánek, P.), s. 20-23. ISBN -.
  [Workshop Management lesů v národních parcích ČR. Špindlerův Mlýn (CZ), 09.10.2008 - 11.10.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA600050812
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : biodiversity * national parks * forest
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169033
   
   
 3. 3.
  0090302 - BÚ 2008 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Petřík, Petr - Košulič ml., M. - Košulič st., M. - Hédl, Radim - Svoboda, M. - Hruška, J. - Zatloukal, V. - Boublík, Karel - Poštulka, Z.
  Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy.
  [Close-to-nature forestry from the point of view of the Czech Bioplatform.]
  Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007 - (Podrázský, V.), s. 65-74. ISBN 978-80-213-1687-4.
  [Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 17.10.2007-18.10.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : sustainable forestry management * biodiversity * Czech National Forestry Program
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151233
   
   
 4. 4.
  0030523 - BÚ 2006 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hédl, Radim - Petřík, Petr - Boublík, Karel
  Acidifikace lesních půd Jeseníků, metodologické a stanovištní vlivy.
  [Acidification of the Jeseníky Mts., methodological and site factors.]
  Pedologické dny 2004.Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA. Praha: ČZU, 2005 - (Rohošková, M.), s. 40-42. ISBN 80-213-1248-3.
  [Pedologické dny /10./, Pedodiverzita. Roztoky u Křivoklátu (CZ), 20.10.2004-21.10.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : acidification * forest soils * Czech Republic
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0120259
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.