Search results

 1. 1.
  0096914 - ÚSMH 2008 US eng E - Electronic Document
  Schenk, Vladimír - Jechumtálová, Zuzana - Schenková, Zdeňka
  Post-Seismic Slip of the February 2004 Earthquake Swarm Detected by GPS in West Bohemia, Central Europe.
  [textový dokument - abstrakt]. - 2007
  R&D Projects: GA ČR GA205/05/2287; GA AV ČR IAA300460507; GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA AV ČR(CZ) 1SQ30046055
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : earthquake swarm * GPS * post-seismic slip
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156175

             
   
   
 2. 2.
  0096146 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Mantlík, František - Fučík, Zdeněk
  Kalibrace antén užívaných pro epochová GNSS měření v geodynamických sítích.
  [Calibration of the antennas used for GNSS epoch measurements at geodynamic networks.]
  [textový dokument- prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 318 KB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155580

             
   
   
 3. 3.
  0096118 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Schenk, Vladimír
  Současný stav řešení části projektu "Geodynamika Českého masívu".
  [State of the art in solving a part of the "The geodynamics of the Bohemian Massif" Project.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 134 KB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155557

             
   
   
 4. 4.
  0096114 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Fučík, Zdeněk
  Technické vybavení observatoří sítě GEONAS.
  [Technical equipment of the network GEONAS.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 1,80 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155553

             
   
   
 5. 5.
  0096111 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Nováková, Lucie
  Křehká tektonika při studiu recentních tektonických pohybů.
  [Brittle tectonics for recent tectonic movement studies.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 2,78 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155550

             
   
   
 6. 6.
  0096109 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Mantlík, František - Grácová, Milada
  Přínos observací obou stávajících systémů GPS a GLONASS observatoří.
  [Contribution of GPS and GEONAS satellite systems observations to increase permanent GNSS observatories position accuracy.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 258 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155548

             
   
   
 7. 7.
  0096101 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Grácová, Milada - Schenk, Vladimír - Mantlík, František
  Zpracování dat epochových GPS měření na regionální geodynamické síti Západní Sudety.
  [Processing of the GPS epoch measurements at the regional geodynamic network West Sudeten.]
  [textový dokument - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 1,06MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155542

             
   
   
 8. 8.
  0095757 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka - Mantlík, František - Grácová, Milada
  Geodynamické pohyby detekované epochovými a permanentními měřeními GPS ve vybraných oblastech Českého masívu.
  [Geodynamic movements detected by epoch and permanent GPS observations at selected areas of the Bohemian Massif.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 4,25 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155271

             
   
   
 9. 9.
  0095746 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Mantlík, František - Kottnauer, Pavel - Fučík, Zdeněk
  GNSS observace za zhoršených meteorologických podmínek a ve vysokých nadmořských výškách.
  [GNSS observations under the worse meteorological conditions at the high altitudes.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 1,40 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155263

             
   
   
 10. 10.
  0094506 - ÚSMH 2008 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Schenková, Zdeňka - Schenk, Vladimír - Kottnauer, Pavel - Mantlík, František - Grácová, Milada - Fučík, Zdeněk
  Observační základna k monitorování recentních geodynamických pohybů geologických struktur Českého masívu.
  [Observation base for monitoring of recent geodynamic movements of the Bohemian Massif geological structures.]
  [textový soubor - prezentace]. - Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006, 3,29 MB
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : geodynamics
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0154288

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.