Search results

 1. 1.
  0546100 - OÚ 2022 RIV CZ cze T - Translation
  Ostřanský, Bronislav
  Kniha náboženských a filosofických sekt a škol. (Díly věnované islámským směrům a odnožím). [Překlad].
  [The Book of Sects and Creeds. (Sections on Islamic traditions and sects). [Translation].]
  [AŠ-ŠAHRASTĀNĪ, M.: AŠ-ŠAHRASTĀNĪ, Muḥammad. Kitāb al-milal wa-an-niḥal. Ed. Muḥammad Farīd. al-Qāhira: al-Maktaba at-tawfīqīja, [b.r.].]. - Praha: Academia, 2021. Orient, 40. ISBN 978-80-200-3233-1
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Islam * Shahrastani * heresy
  OECD category: Religious studies
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324577
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Kniha nabozenskych a filosofickych sekt a skol.pdf13.6 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0377653 - OÚ 2013 RIV CZ cze T - Translation
  Ostřanský, Bronislav
  Popsání pozoruhodností Egypta.
  [Description of the Sights of Egypt.]
  [AL-MAQRÍZÍ, T.: Kitáb al-chitat wa´l-áthár fí Misr wa´l-Qáhira wa´n-Níl wa má jata´allaqu bihá min al-achbár (Kniha míst a památek v Egyptě, v Káhiře a v údolí Nilu a zprávy, které se jich týkají)]. - Praha: Academia, 2012. Orient, Sv. 13. ISBN 978-80-200-2075-8
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Egypt
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216485
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.