Search results

 1. 1.
  0560421 - FZÚ 2023 RIV cze P1 - User Module
  Dejneka, Alexandr - Gruber, P. - Kurkin, O. - Gášek, M. - Lát, J. - Svoboda, P.
  Systém pro uskutečnění tepelné výměny u aditivně vyráběných těles.
  [A system for heat exchange in additively manufactured systems.]
  2022. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.06.2022. Utility model number: 36138
  R&D Projects: GA TA ČR TK01020187
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : additive structures * heat transfer * temperature field * mathematical function * simulation
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036138.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333340
   
   
 2. 2.
  0541051 - FZÚ 2021 RIV cze P1 - User Module
  Remsa, Jan - Písařík, Petr - Dejneka, Alexandr - Chrzanowski, A. - Lát, J. - Kurkin, O.
  Povlak, zejména pro povrchy chladících systémů.
  [Coating especially for cooling system surfaces.]
  2020. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.- CZ BENEŠ a LÁT- CARDAM s.r.o. Date of the utility model acceptance: 23.10.2020. Utility model number: 34486
  R&D Projects: GA TA ČR TK01020187
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : special coating * heat exchange * refrigerant corrosion and oxidation resistance * radiator body * cooling body
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034486.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318636
   
   
 3. 3.
  0522923 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Remsa, Jan - Písařík, Petr - Dejneka, Alexandr - Chrzanowski, J. - Lát, J.
  Povlak, zejména pro povrchy chladících systémů.
  [Coating especially for cooling system surfaces.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - BENEŠ a LÁT a.s. - CARDAM s.r.o. Date of the utility model acceptance: 17.12.2019. Utility model number: 33538
  R&D Projects: GA TA ČR TK01020187
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : special coating * heat exchange * radiator body * refrigerant * corrosion and oxidation resistance * cooling body
  OECD category: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36744&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307330
   
   
 4. 4.
  0518995 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro využití v potravinářském průmyslu a bioaplikacích.
  [Source of low temperature plasma, especially for use in the food industry and bioapplications.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 25.10.2019. Utility model number: 33331
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030206
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma * medical applications * sterilization
  OECD category: Biophysics; Biophysics (UEM-P)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36654&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303993
   
   
 5. 5.
  0484203 - FZÚ 2018 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích.
  [A low-temperature plasma source, especially for plasma generation when used in medical bio-applications.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 19.09.2017. Utility model number: 31034
  R&D Projects: GA MPO FV10081
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : nízkoteplotní plazma * medicínské bioaplikace
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10333640&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279365
   
   
 6. 6.
  0459339 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů.
  [Low-temperature plasma source, especially for plasma generation in the form of various voluminous formations.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 08.03.2016. Utility model number: 29236
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma source * plasma generation * various voluminous formations
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029236.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259546
   
   
 7. 7.
  0459337 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace.
  [Low-temperature plasma source with possibility of contact as well as contactless application.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.02.2016. Utility model number: 29159
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma * possibility of contact as well as contactless application
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics); Neurosciences (including psychophysiology (UEM-P)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029159.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259545
   
   
 8. 8.
  0439334 - FZÚ 2015 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií.
  [Low-temperature plasma source, particularly for deactivation of bacteria.]
  2014. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 29.12.2014. Utility model number: 27679
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma source * deactivation of bacteria
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10083102&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242631
   
   
 9. 9.
  0398623 - FZÚ 2014 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Kubinová, Šárka - Syková, Eva
  Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích.
  [Atmospheric plasma source for biomedical applications.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i - Ústav experimentální medicíny AV ČR,v. v. i. Date of the utility model acceptance: 14.10.2013. Utility model number: 25959
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LM2011029
  Grant - others:SAFMAT(XE) CZ.2.16/3.1.00/22132; AVČR(CZ) M100101219
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : Nízkoteplotní atmosférická plazma
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025959.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0226069
   
   
 10. 10.
  0384000 - FZÚ 2013 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zařízení pro generaci nízkoteplotního plazmatu s laditelnou koncentrací ionizovaných částic.
  [Device for generation of low-temperature plasma with tunable density of ionized particles.]
  2012. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 03.05.2012. Utility model number: 23746
  Grant - others:SAFMAT(CZ) CZ.2.16/3.1.00/22132
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : atmospheric plasma device * low-temperature plasma * biomedical applications
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023746.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213770
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.