Search results

 1. 1. 0488655 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Mládí v Praze kolem roku 1800.
  [Early Years in Prague at the Turn of the 19th Century.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 11-21. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : art around 1800 * František Tkadlík
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283221
   

 2. 2. 0488654 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Úsilí o vážnou malbu a počátek třicátých let: mezi Vídní a Prahou.
  [Towards Serious Painting at the Beginning of the 1830: Between Vienna and Prague.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 149-161. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : religious-patriotic painting * late nazarenism
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283228
   

 3. 3. 0488653 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Itálie: k mnohofigurální alegorii a symbolickému obrazu.
  [Italy: Towards Multifigure Allegory and Symbolic Image.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 135-147. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Rome in 19th century art * nazarenism
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283227
   

 4. 4. 0488652 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Dlábková, M. - Machalíková, Pavla
  Krajina a její významy.
  [Landscape and its Meanings.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 119-133. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : landscape painting and drawing * nazarenism
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283226
   

 5. 5. 0488651 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Vlastenecká tematika a „národní malířská škola”.
  [Patriotic Themes and the „National School of Painting”.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 107-117. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : „national” school of painting * religious-patriotic painting
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283225
   

 6. 6. 0488650 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Křesťanský hrdina: heroický, nebo bolestný?
  [A Christian Hero: Heroic or Sorrowful?]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 67-77. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : religious painting * history painting
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283223
   

 7. 7. 0488649 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Kánon a jeho varianty: František Tkadlík a pražská Akademie.
  [The Canon and its Variations: František Tkadlík and the Prague Academy.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 31-39. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : art academies * neo-classicism
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283222
   

 8. 8. 0488648 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Proměny oltářního obrazu ve dvacátých letech 19. století: náboženská malba mezi galerií a oltářem.
  [Transformations in Altar Paintings in the 1820s: Religious Image Between Gallery and Altar.]
  František Tkadlík 1786-1840. Praha: Národní galerie, 2017 - (Leubnerová, Š.), s. 95-105. ISBN 978-80-7035-636-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : religious painting * altar painting * 19th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283224
   

 9. 9. 0476740 - UDU-I 2018 CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla - Winter, Tomáš
  Umění a tradice, umění versus tradice? [Úvod].
  Umění a tradice. Praha: Artefactum, 2017 - (Machalíková, P.; Winter, T.), s. 5. ISBN 978-80-86890-97-5
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : artistic methods * tradition * work of art
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273165
   

 10. 10. 0476733 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Machalíková, Pavla
  Výtvarné umění, kanonická tradice a subverzivní nízké styly. K „jinakosti” a počátkům zájmu o lidovou kulturu a lidové výtvarné umění v 19. století v Čechách.
  [Visual art, canonical tradition, and subversive low styles. „Otherness” in 19th century art and the beginnings of interest in popular culture in Bohemia.]
  Umění a tradice. Praha: Artefactum, 2017 - (Machalíková, P.; Winter, T.), s. 18-33. ISBN 978-80-86890-97-5
  R&D Projects: GA ČR GA15-07456S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : folk culture * folk art * 19th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273159