Search results

 1. 1.
  0474576 - ÚDU 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bendová, E. - Machalíková, Pavla - Winter, Tomáš
  Sopky, výbuchy a láva v českém moderním umění.
  [Volcanoes, explosions and lava in modern Czech art.]
  Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia, 2017 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 280-295. ISBN 978-80-200-2652-1.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /36/: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Plzeň (CZ), 25.02.2016-27.02.2016]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Vesuvius * volcanic eruption * modern Czech art * 19th century painting * light show * modern iconography of nature * metaphor of the imagination
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271596
   
 2. 2.
  0461523 - ÚDU 2017 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století.
  [Czech versus German? Discussions of Style in Prague in the 1820s.]
  Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 145-156. ISBN 978-80-200-2562-3.
  [Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : 19th-century painting * loyalty * national style
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0261146
   
 3. 3.
  0461331 - ÚDU 2017 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky.
  [Proposal drawings of Wenzel Führich for tombstones and monuments.]
  Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2015 - (Roháček, J.), s. 413-424. ISBN 978-80-86890-83-8.
  [Justorum autem animae in manu dei sunt. Praha (CZ), 31.10.2013-01.11.2013]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : sepulchral monuments * 19th century * proposal drawings
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260947
   
 4. 4.
  0428668 - ÚDU 2015 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Prahl, R. - Machalíková, Pavla
  Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě. František Horčička.
  [From restoration to forgery - from forgery to inspired creative work. František Horčička.]
  Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2014 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.), s. 79-92. ISBN 978-80-200-2344-5.
  [Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 21.02.2013-23.02.2013]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : František Horčička * 19th century painting * forgery
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233972
   
 5. 5.
  0425421 - ÚDU 2014 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  Holy Image of the Early 19th Century: Incentives and Reception.
  The challenge of the object: 33rd congress of the International Committee of the History of Art / CIHA 2012. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2013 - (Großmann, G.; Krutisch, P.), s. 236-239. Wissenschaftlicher Beiband zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 32. ISBN 978-3-936688-64-1.
  [CIHA 2012. The Challenge of the Object. Congress of the International Committee of the History of Art /33./. Nürnberg (DE), 15.07.2012-20.07.2012]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : painting * 19th century * reception of cult images
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231301
   
 6. 6.
  0424271 - ÚDU 2014 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  Sv. Anežka Česká a její obraz v českém umění 19. století.
  [Saint Agnes of Bohemia and her Representation in 19th century Czech Art.]
  Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha: Lidové noviny, 2013 - (Šmied, M.; Záruba, F.), s. 337-352. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, 14. ISBN 978-80-7422-242-9.
  [Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby. Praha (CZ), 22.11.2011-24.11.2011]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : 19th century painting * iconography * St Agnes of Bohemia
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230355
   
 7. 7.
  0361271 - ÚDU 2012 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Machalíková, Pavla
  Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelova smrt od Františka Tkadlíka.
  [Fratricide as a subject in 19th century painting. The Death of Abel by František Tkadlík.]
  Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia: Praha, 2011 - (Peisertová, L.; Petrbok, V.; Randák, J.), s. 308-320. ISBN 978-80-200-1900-4.
  [Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 25.02.2010-27.02.2010]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511
  Keywords : 19th century painting * iconography/Abel * František Tkadlík
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0198626