Search results

 1. 1.
  0579400 - ÚMCH 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pánek, Jiří - Hrubý, Martin - Beneš, Hynek - Řeháček, Hynek - Ploc, Ondřej
  Radiačně odolný polymerní materiál se stálou průzračností.
  [Radiation-resistant polymer material with stable transparency.]
  Internal code: RAMAT_IMC_ FV-02-RadResLucid ; 2023
  Technical parameters: Materiál byl připraven ve formě destiček a tělísek, které byly ozářeny neutrony, gama fotony, elektrony, protony a alfa částicemi v rozsahu dávek 0–1000 Gy. Byla pořízena fotodokumentace, z níž je patrné, že transparentnost materiálu pozorovatelná okem se po ozáření nemění. Změny transparentnosti byly kvantifikovány s využitím UV-Vis spektrofotometru, byly stanoveny spektrální závislosti transmise v rozsahu vlnových délek 400 až 1100 nm. V tomto rozsahu nedochází u ozářených vzorků k poklesu transmise na méně než 80 % původní hodnoty neozářeného vzorku. Po expozici neutrony, gama fotony a beta zářením dochází buď k mírnému poklesu nebo i zlepšení transmise v oblasti 400-500 nm, u protonů pozorujeme zlepšení průhlednosti v celém oboru měřeného spektra. Vzorky exponované dávkou 100 Gy byly podrobeny mechanickým testům metodou tříbodového ohybu, přičemž byly testovány parametry relevantní pro cílovou aplikaci: napětí v ohybu při lomu (flexural stress at break), deformace ohybem při lomu (flexural strain at break) a rázová houževnatost (Charpy). Mechanické vlastnosti neklesají pod 90 % původní hodnoty, v některých případech se mechanické vlastnosti po ozáření zlepšují – a to i násobně – díky dodatečnému síťování polymerních řetězců. Licenční smlouva nebyla uzavřena. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pánek, Ph.D., Heyrovského nám. 1888/2, 296 809 292, panek@imc.cas.cz
  Economic parameters: Výsledek bude dále uplatněn jako materiál jedné z ochranných vrstev fotovoltaických panelů s potenciálním využitím v družicových systémech, případně na kosmických stanicích. Separátní komercionalizace výsledku prodejem výrobní licence třetí straně není primárně očekávána, neboť komercionalizaci by měl provádět hlavní řešitel daného projektu, ze kterého je vytvoření výsledku financováno. V případě poskytnutí licence třetí straně bude vyžadován licenční poplatek.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010564
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:61389005
  Keywords : polymer * radiation resistance * transparency stability
  OECD category: Polymer science; Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect) (UJF-V)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348527
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.