Search results

 1. 1.
  0508811 - ÚCHP 2020 CZ cze V - Research Report
  Kulaviak, Lukáš - Šyc, Michal - Růžička, Marek - Zedníková, Mária
  Metody separace mikroplastů z vody..
  [Methods of Separation of Microplastics from Water.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2019. 27 s. 1.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microplastics * analysis * separation
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299614
   
   
 2. 2.
  0482177 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Punčochář, Miroslav
  Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů..
  [Optimization of Sewage Sludge Combustion Conditions.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 51 s. 4.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * fluidized bed * combustion
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277568
   
   
 3. 3.
  0482176 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge IV.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. 3.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * fluidized bed * incineration
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277566
   
   
 4. 4.
  0469373 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Research Report
  Stanovský, Petr - Pohořelý, Michael - Krček, Martin - Tošnarová, Markéta - Šyc, Michal
  Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO..
  [Thermal Destruction of Selected Ion Exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) with Inactive Waste Nuclides in the Process of MSO.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 25 s. 7.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04021660
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : anion exchanger * cation exchanger * MSO
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267164
   
   
 5. 5.
  0469372 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Durda, Tomáš - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge III.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 12 s. 6.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * incineration * sewage sludge
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267163
   
   
 6. 6.
  0452042 - ÚCHP 2016 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Stanovský, Petr - Krček, Martin - Durda, Tomáš - Tošnarová, Markéta
  Palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO.
  [Fuel-energy properties of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) and important properties of suitable melts for process MSO.]
  10. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 21 s.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04021660
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : anion exchanger * cation exchanger * fuel-energy properties
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253090
   
   
 7. 7.
  0451566 - ÚCHP 2016 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Durda, Tomáš - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů II.
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge II.]
  9. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 23 s.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * incineration * sewage sludge
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0252690
   
   
 8. 8.
  0451505 - ÚCHP 2016 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Stavba zařízení pro testování provozních parametrů pro čištění reálných spalin pomocí tkaninových filtrů.
  [Construction of Equipment for Testing of Operating Conditions of Fabric Filters on Real Flue Gases.]
  8. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 24 s.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : catalytic filtration * dry sorption * 4D filtration
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0252647
   
   
 9. 9.
  0441763 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze V - Research Report
  Durda, Tomáš - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Krček, Martin - Tošnarová, Markéta - Moško, Jaroslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování kontaminované biomasy - závěrečná zpráva.
  [Fluidized-bed Incineration of Contaminated Biomass – Final Report.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 58 s. 3.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized-bed * incineration * contaminated biomass
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244707
   
   
 10. 10.
  0427740 - ÚCHP 2015 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Durda, Tomáš - Punčochář, Miroslav
  Posouzení vhodnosti pevných paliv pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie procesy zplyňování a pyrolýzy.
  [The Assessment of the Suitability of Solid Fuels for Combined Heat and Power Production by Processes of Gasification and Pyrolysis.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2014. 12 s. 6.
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : combined heat and power production * gasification * pyrolysis
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233234