Search results

 1. 1.
  0558140 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Puchýř, R. - Krňávek, M. - Vavrčíková, V. - Krejčí, T. - Oral, J. - Krišpín, J. - Adámek, J. - Korol, I. - Šyc, Michal - Samusevich, Oleg
  Zařízení pro integraci energetického a materiálového využití kalů.
  [Equipment for integrating energy and material use of sludge.]
  2022. Owner: EVECO Brno, s.r.o. - CHEVAK Cheb, a.s. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.06.2022. Utility model number: 36126
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02020149
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * energy utilization * material utilization * phosphorus
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036126.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331941

             
   
   
 2. 2.
  0546096 - ÚCHP 2022 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Grič, L. - Baloch, T. - Drápela, P.
  Záměs a solidifikát popílku.
  [Ash mixing and solidification.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - CHEMCOMEX, a.s. - Pražské služby, a.s. - Plzeňská teplárenská, a.s. Date of the utility model acceptance: 16.12.2021. Utility model number: 35666
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030103
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fly ash * stabilization * solidification
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035666.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326632

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035666.pdf0503.2 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0505204 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Veselý, Václav - Samusevich, Oleg - Hartman, P. - Neubert, M. - Zuda, M. - Baloch, T.
  Zařízení pro separaci neželezných kovů ze sypké směsi.
  [Equipment for Separating non-Ferrous Metals from a Bulk Mixture.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Pražské služby, a.s. - VVV Most spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 20.08.2019. Utility model number: 33130
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : metal recovery * non-ferrous metals * bottom ash
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033130.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298885

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv033130.pdf4340.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0497612 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Václavková, Šárka - Pohořelý, Michael
  Zařízení pro regeneraci fosforu z popela čistírenského kalu.
  [A Device for Phosphorus Recovery from Sewage Plant Sludge Ash.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.10.2018. Utility model number: 32191
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * phosphorus recovery * thermochemical treatment
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032191.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290159

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032191.pdf1279.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0495774 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Samusevich, Oleg
  Zařízení pro separaci neželezných kovů ze sypké směsi.
  [A Device for the Separation of non-Ferrous Metals from a Bulk Mixture.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 18.09.2018. Utility model number: 32087
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * non-ferrous metals * urban mining
  OECD category: Materials engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032087.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0288694

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032087.pdf0270 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0490435 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro energetické a materiálové využití suchých stabilizovaných čistírenských kalů.
  [Device for Energy and Material Utilization of Dry Stabilized Sludge Sludge.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 10.04.2018. Utility model number: 31693
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * dry flue gas treatment * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031693.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284660

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031693.pdf1233.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0490214 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Ružovič, Tomáš - Kohoutová, Markéta - Krček, Martin
  Anorganický sorbent na bázi sody pro odstraňování rtuti ze spalin.
  [Inorganic Sorbent on Soda-basis for Removal of Mercury from Flue Gas.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 06.06.2018. Utility model number: 31832
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soda sorbent * mercury * flue gas
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031832.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284490

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031832.pdf2214.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0490022 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Ružovič, Tomáš - Moško, Jaroslav - Václavková, Šárka
  Zařízení pro suché čištění spalin.
  [A Device for Dry Purification of Combustion Products.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 28.05.2018. Utility model number: 31805
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : apparatus * dry cleaning * gas
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031805.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284324

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031805.pdf4239.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0474243 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  [A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 11.04.2017. Utility model number: 30584
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : dry flue gas treatment * apparatus for the testing * pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271411

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030584.pdf2440.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0438804 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Tlustoš, P. - Habart, J. - Ucekaj, V.
  Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy.
  [Apparatus for Preparation of Fertilizing Material from Ash from Combustion of Contaminated Biomass.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - ČZU v Praze - EVECO Brno. Date of the utility model acceptance: 18.12.2014. Utility model number: 27624
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : ash * heavy metals * phytoextraction
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059098&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242240

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.