Search results

 1. 1.
  0324659 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Houštěk, Josef - Kaplanová, Vilma
  Transmitochondriální cybridní buněčné linie del9205TA s různým obsahem mutované mitochondriální DNA.
  [Transmitochondrial cybrid cell lines del9205TA with various amount of mutated mtDNA.]
  Internal code: Cybrid del9205TA ; 2006
  Technical parameters: Transmitochondriální cybridní buněčné linie del9205TA s různým obsahem mutované mitochondriální DNA na jaderném pozadí 143B TK- osteosarkomové linie
  Economic parameters: 10 000 Kč
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NR7790; GA MŠk(CZ) 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : mitochondrial * cybrid * DNA
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172298

             
   
   
 2. 2.
  0324654 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Houštěk, Josef - Paul, Jan - Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma
  Expresní plazmidový vektor produkující rekombinantní lidský protein ATP5E mitochondriální ATP syntázy označený V5 epitopem a 6xHis tagem pro detekci a purifikaci proteinu.
  [Expression plasmid vector for expression of human ATP5E fusion protein with V5 epitope and 6xHis tag for detection and purification.]
  Internal code: pEF-DEST51ATP5E-WT-FU1 ; 2008
  Technical parameters: Expresní plazmidový vektor produkující prostřednictvím EF1alfa promotoru rekombinantní full-length formu lidského proteinu ATP5E. Tento protein je produkován s V5 a His značkou, která umožňuje jeho detekci a purifikaci
  Economic parameters: 5000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ATP5E protein * mitochondrial * vector
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172294

             
   
   
 3. 3.
  0324647 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Houštěk, Josef - Paul, Jan - Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma
  Expresní plazmidový vektor produkující lidský protein ATP5E mitochondriální ATP syntázy - prostřednictvím EF1alfa promotoru.
  [Expression plasmid vector for production of human ATP5E protein under the hEF1alpha promotor.]
  Internal code: pEF-DEST51ATP5E-WT-ST1 ; 2008
  Technical parameters: Expresní plazmidový vektor produkující wildtype, full-length formu lidského proteinu ATP5E - součást mitochondriální ATP syntázy prostřednictvím EF1alfa promotoru
  Economic parameters: 5000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ATP5E protein * mitochondrial * vector
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172288

             
   
   
 4. 4.
  0324643 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Houštěk, Josef - Paul, Jan - Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma
  Expresní plazmidový vektor pro syntézu fluorescenčního ATP5E-GFP fúzního proteinu.
  [Expression plasmid vector for production of human ATP5E-GFP fluorescent fusion protein.]
  Internal code: pcDNA-DEST47ATP5E-WT-FU1 ; 2008
  Technical parameters: Expresní plazmidový vektor produkující lidský protein ATP5E, který je důležitou součástí mitochondriální ATP syntázy, fúzovaný s GFP fluorescenčním proteinem umožňujícím sledování proteinu in vivo
  Economic parameters: 5000 Kč
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ATP5E-GFP protein * mitochondrial * vector
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172285