Search results

 1. 1.
  0320920 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstract
  Čížková, Alena - Stránecký, V. - Tesařová, M. - Havlíčková, Vendula - Paul, Jan - Ivánek, R. - Hansíková, H. - Kaplanová, Vilma - Vrbacký, Marek - Hartmannová, H. - Nosková, L. - Honzík, T. - Drahota, Zdeněk - Magner, M. - Hejzlarová, Kateřina - Zeman, J. - Houštěk, Josef - Kmoch, S.
  Nový faktor v biogenezi savčí ATP synthasy.
  [Novel factor in mammalian ATP synthase biogenesis.]
  21. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. České Budějovice: -, 2008. s. 147-147. ISBN 80-86313-21-2.
  [Biochemický sjezd /21./. 14.09.2008-17.09.2008, České Budějovice]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0520
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spr2 * ATP synthase * asembly factor * TMEM70
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169644

             
   
   
 2. 2.
  0320645 - FGÚ 2009 SE eng A - Abstract
  Paul, Jan - Potocká, Andrea - Havlíčková, Vendula - Kaplanová, Vilma - Houštěk, Josef
  Compensatory changes of OXPHOS complexes in isolated defects of ATP synthase.
  [Kompenzační změny OXPHOS komplexů u izolovaných defektů ATP synthasy.]
  Euromit 7. Stockholm: -, 2008. s. 51-51.
  [European Meeting on Mitochondrial Pathology /7./. 11.06.2008-14.06.2008, Stockholm]
  Grant - others: GA UK(CZ) 97807
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spo2 * mitochondria * OXPHOS * mitochondrial diseases
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169456

             
   
   
 3. 3.
  0320642 - FGÚ 2009 SE eng A - Abstract
  Hejzlarová, Kateřina - Ješina, Pavel - Kaplanová, Vilma - Drahota, Zdeněk - Kalous, Martin - Houštěk, Josef
  The relationship between mtDNA 9205delTA heteroplasmy and structure and function of ATP synthase.
  [Vztah mezi heteroplazmií mutace 9205delTA v mtDNA a strukturou a funkcí ATP synthasy.]
  Euromit 7. Stockholm: -, 2008. s. 62-62.
  [European Meeting on Mitochondrial Pathology /7./. 11.06.2008-14.06.2008, Stockholm]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spo2 * mitochondrial DNA * heteroplasmy * threshold effect
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169453

             
   
   
 4. 4.
  0320638 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstract
  Havlíčková, Vendula - Čížková, Alena - Paul, Jan - Kaplanová, Vilma - Tesařová, M. - Zeman, J. - Kmoch, S.
  Genetický původ a komplementační studie izolovaného defektu mitochondriální ATP synthasy.
  [Genetic origin and complementation study of isolated defect in mitochondrial ATP synthase.]
  21. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. České Budějovice: -, 2008. s. 156-156. ISBN 80-86313-21-2.
  [Biochemický sjezd /21./. 14.09.2008-17.09.2008, České Budějovice]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GD303/03/H065
  Grant - others: GA UK(CZ) 97807
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spo2 * mitochondria * ATP synthase * asembly factors
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169451

             
   
   
 5. 5.
  0320633 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstract
  Hejzlarová, Kateřina - Ješina, Pavel - Kaplanová, Vilma - Drahota, Zdeněk - Kalous, Martin - Houštěk, Josef
  Heteroplazmie mutace 9205delTA v ATP6 genu mitochondriální DNA a porucha funkce mitochondriální ATP synthasy.
  [Heteroplasmy of mtDNA 9205delTA mutation in ATP6 gene and impaired function of mitochondrial ATP synthase.]
  21. Biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. České Budějovice: -, 2008. s. 155-155. ISBN 80-86313-21-2.
  [Biochemický sjezd /21./. 14.09.2008-17.09.2008, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spo2 * mitochondrial DNA * heteroplasmy * threshold effect
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169447

             
   
   
 6. 6.
  0054926 - FGÚ 2007 NL eng A - Abstract
  Ješina, Pavel - Tesařová, M. - Fornůsková, D. - Vojtíšková, Alena - Pecina, Petr - Kaplanová, Vilma - Hansíková, H. - Zeman, J. - Houštěk, Josef
  Structural and functional changes of mitochondrial ATP synthase caused by mtDNA 9205delTA mutation in ATP6 gene.
  [Strukturní a funkční změny mitochondriální ATP syntázy způsobené mutací 9205delTA v mitochondriálním ATP6 genu.]
  Journal of Inherited Metabolic Disease. Roč. 29, S1 (2006), s. 117-117. ISSN 0141-8955. E-ISSN 1573-2665.
  [International Congress of Inborn Errors of Metabolism /10./. 12.09.2006-16.09.2006, Chiba]
  R&D Projects: GA MZd NR7790
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : ATP synthase * ATP6 gene * mitochondria
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142817

             
   
   
 7. 7.
  0054834 - FGÚ 2007 IT eng A - Abstract
  Ješina, Pavel - Tesařová, M. - Fornůsková, D. - Vojtíšková, Alena - Pecina, Petr - Kaplanová, Vilma - Hansíková, H. - Zeman, J. - Houštěk, Josef
  ATPase and COX defect in patient with mtDNA 9205delTA mutation in ATP6 gene.
  [Defekt ATPázy a COX u pacienta s mtDNA mutací 9205TA v genu ATP6.]
  Bari International Conference on Mitochondria, from Molecular Insight to Physiology and Pathology. Bari, 2005. s. 105-105.
  [International Conference on Mitochondria, from Molecular Insight to Physiology and Pathology. 17.12.2005-22.12.2005, Bari]
  R&D Projects: GA MZd NR7790
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : ATPase * cytochrome c oxidase * ATP6
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142764