Search results

 1. 1.
  0308046 - ÚMCH 2008 RIV CH eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Pokorný, D. - Entlicher, G. - Dybal, Jiří - Synková, Hana - Lapčíková, Monika - Fejfarková, Z. - Špundová, M. - Veselý, F. - Sosna, A.
  Quantification of UHMWPE wear in periprosthetic tissues of hip arthroplasty: Description of a new method based on IR and comparison with radiographic appearance.
  [Kvantifikace otěrových částic UHMWPE v tkáních kolem kyčelních kloubních náhrad: Popis nové metody založené na IR a srovnání s radiografickými výsledky.]
  Wear. Roč. 265, 5-6 (2008), s. 674-684. ISSN 0043-1648. E-ISSN 1873-2577
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118; GA MŠk 2B06096
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE * isolation of wear debris * quantification of wear particles
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.509, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160641
   
   
 2. 2.
  0305694 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Synková, Hana - Baldrian, Josef - Marek, Antonín - Kovářová, Jana - Schmidt, Pavel - Dorschner, H. - Stephan, M. - Gohs, U.
  Structural changes of UHMWPE after e-beam irradiation and thermal treatment.
  [Strukturní změny v UHMWPE po ozařování urychlenými elektrony a tepelných úpravách.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part B. 85B, č. 1 (2008), s. 240-251. ISSN 1552-4973. E-ISSN 1552-4981
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118; GA MŠk 2B06096
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE supramolecular structure * e-beam irradiation * thermal treatment
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 2.030, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158902
   
   
 3. 3.
  0080146 - ÚMCH 2007 RIV GB eng J - Journal Article
  Beneš, Hynek - Rösner, J. - Holler, Petr - Synková, Hana - Kotek, Jiří - Horák, Zdeněk
  Glycolysis of flexible polyurethane foam in recycling of car seats.
  [Glykolýza měkké polyurethanové pěny při recyklaci autosedadel.]
  Polymers for Advanced Technologies. Roč. 18, č. 2 (2007), s. 149-156. ISSN 1042-7147. E-ISSN 1099-1581.
  [International Conference on Polymeric Materials in Automotive, Slovak Rubber Conference /17./. Bratislava, 10.5.2005-12.5.2005]
  R&D Projects: GA MŽP SL/7/26/05
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : polyurethanes * foams * recycling
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.504, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144572
   
   
 4. 4.
  0080124 - ÚMCH 2007 RIV CH eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Eklová, S. - Kumstátová, J. - Berger, S. - Synková, Hana - Sosna, A. - Pokorný, D. - Špundová, M. - Entlicher, G.
  Isolation, characterization and quantification of polyethylene wear debris from periprosthetic tissues around total joint replacements.
  [Isolace, charakterizace a kvantitativní analýza polyethylenových otěrových částic z periprotetických tkání v okolí náhrad kyčelního kloubu.]
  Wear. Roč. 262, 9-10 (2007), s. 1171-1181. ISSN 0043-1648. E-ISSN 1873-2577
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE * isolation of wear debris * quantification of wear particles
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 1.395, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144562
   
   
 5. 5.
  0050709 - ÚMCH 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Synková, Hana - Starý, Zdeněk - Baldrian, Josef
  .beta.-Polypropylene/wood flour composites: effects of specific .beta.-nucleation and coupling agent on mechanical behaviour.
  [Kompozity .beta.-polypropylen/dřevná moučka: vliv specifické .beta.-nukleace a kompatibilizátoru na mechanické chování.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 103, č. 1 (2007), s. 506-511. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  R&D Projects: GA ČR GP106/02/P027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : .beta.-polypropylene * wood flour * mechanical behavior
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Impact factor: 1.008, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003822
   
   
 6. 6.
  0020811 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Synková, Hana - Baldrian, Josef
  MDFT program: calculation of 2D and 1D diffraction patterns from electron micrographs.
  [Program MDFT: výpočet 2D a 1D difrakčních obrazů ze SM mikrofotografií.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 12, č. 2 (2005), s. 85-89. ISSN 1211-5894.
  [Colloquium of Crystallographic Society : Structure. Třešť, 20.06.2005-23.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : two-dimensional Fourier transform * image analysis * ultra-high molecular weight polyethylene
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109865
   
   
 7. 7.
  0020810 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Pleštil, Josef - Synková, Hana - Kumstátová, J. - Eklová, S.
  SAXS and QELS study of Au and UHMWPE particles.
  [Studium Au a UHMWPE castic metodami SAXS a QELS.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 12, č. 2 (2005), s. 82-85. ISSN 1211-5894.
  [Colloquium of Crystallographic Society : Structure. Třešť, 20.06.2005-23.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1118; GA ČR(CZ) GA203/04/0688
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE wear debris * quantitative analysis of wear particles * Au colloids and nanoparticles
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109864