Search results

 1. 1.
  0470391 - FLÚ 2017 CZ eng M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  The Phenomenon of the Na Františku Double Convent: Associated and Neighbouring Monasteries.
  Convent of St. Agnes of Bohemia: Monastery guide. Prague: National Gallery, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 53-57, 224. ISBN 978-80-7035-626-5
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Double Monasteries * Poor Clares * Friars Minor
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268064
   
 2. 2.
  0470390 - FLÚ 2017 CZ eng M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Poor Clares in Europe in the Přemyslid Era.
  Convent of St. Agnes of Bohemia: Monastery guide. Prague: National Gallery, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 41-51, 224. ISBN 978-80-7035-626-5
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Poor Clares * Rule of St. Clare * Rule of Urban IV
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268063
   
 3. 3.
  0470388 - FLÚ 2017 CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Fenomén dvojkláštera a konvent Na Františku, kláštery sdružené a sousedící.
  [The Phenomenon of the Na Františku Double Convent: Associated and Neighbouring Monasteries.]
  Klášter sv. Anežky České: průvodce areálem. Praha: Národní galerie, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 53-57, 224. ISBN 978-80-7035-625-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Double Monasteries * Poor Clares * Friars Minor
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268062
   
 4. 4.
  0470387 - FLÚ 2017 CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Klarisky v Evropě doby Přemyslovců.
  [Poor Clares in Europe in the Přemyslid Era.]
  Klášter sv. Anežky České: průvodce areálem. Praha: Národní galerie, 2016 - (Dáňová, H.; Chlumská, Š.), s. 41-51, 224. ISBN 978-80-7035-625-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Poor Clares * Rule of St. Clare * Rule of Urban IV
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268061
   
 5. 5.
  0463966 - FLÚ 2017 CZ eng M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
  Life in a Benedictine Monastery – Architectural Form and Daily Rhythm of Life.
  Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 89-111. ISBN 978-80-7035-592-3
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : monastery * monastic life * norms and rule * ideal monastery
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265006
   
 6. 6.
  0438063 - FLÚ 2015 CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
  Život v benediktinském klášteře. Stavební podoba a každodenní rytmus.
  [Life in the Benedictine Monastery. Form of the Buildings and quotidian Rhythm.]
  Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 89-111. ISBN 978-80-7035-550-3
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : The Benedictins * monastery * daily schedule
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241558
   
 7. 7.
  0423565 - FLÚ 2014 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Břevnovsko-broumovský klášter - živý svědek tisíce let českých dějin.
  [Břevnov- Broumov Monastery. Witness of thousand years of Czech history.]
  Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2013, s. 23-32. Pietas benedictina, 20. ISBN 978-80-86882-19-2
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Benedictines * Czech lands * monasteries
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230827
   
 8. 8.
  0341780 - FLÚ 2010 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Pabstmannova veduta kláštera Augustiniánů poustevníků v Mělníku - Pšovce.
  [Pabstmann’s Veduta of the Monastery of Augustinian Hermits in Mělník-Pšovka.]
  Confluens. Vol. 6. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 2007, s. 171-173. ISBN 978-80-903453-8-6
  R&D Projects: GA ČR GA404/05/2099
  Keywords : veduta * Augustinians
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184661
   
 9. 9.
  0337663 - FLÚ 2010 SK cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Pražský děkan Kosmas a jeho zpráva o údajném předchůdci benediktinského opatství na Zoboru.
  [Prague Chapter Dean Cosmas and his Report on the Predecessor of the Benedictine Abbey at Zobor.]
  Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom, História, Archeológia, Prírodné vedy, Dejiny umenia, Pamiatková obnova. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009 - (Maříková-Kubková, J.; Baxa, P.), s. 11-16. Monumentorum tutela, 21. ISBN 978-80-89175-36-9
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Zobor monastery * Benedictins * Cosmas's Chronicle of Bohemians
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181611
   
 10. 10.
  0336518 - FLÚ 2010 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Foltýn, Dušan
  Mezi historismem a modernou. (Dva příklady sudetoněmecké monastické architektury období první republiky).
  [Between Historism and Modernity (Two examples of Sudeten German monastic architecture in the time of the First republic).]
  Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Praha: CDK, 2009 - (Filip, A.; Schmidt, N.), s. 72-83. ISBN 978-80-7325-197-0
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : monastic architecture * first republic
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180732