Search results

 1. 1.
  0090875 - FLÚ 2008 RIV PL pol C - Conference Paper (international conference)
  Foltýn, Dušan
  Obraz bł. Czesława w czeskiej historiografii i hagiografii oraz wybrane przykłady jego kultu.
  [Blessed Ceslaus as Depicted in Czech Historiography and Hagiography and Selected Examples of His Cult.]
  Błogosławiony Czesław Patron Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2006 - (Derwich, M.), s. 959-975. Śresiowiecze i czasy nowoz, 1. ISBN 978-83-7181-416-7.
  [Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo. Wrocław (PL), 12.05.2003]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : hagiography * Dominicans
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151621
   
 2. 2.
  0090869 - FLÚ 2008 RIV PL cze C - Conference Paper (international conference)
  Foltýn, Dušan
  Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku.
  [The Interior Arrangement and Social Stratification of the Convents of Cistercian Nuns in Moravia in the Middle Ages.]
  Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004 - (Wyrwa, A.; Kiełbasa, A.; Swastek, J.), s. 959-975. ISBN 83-7177-267-X.
  [Międzynarodowa Konferencija Cystersologów. Trzebnica (PL), 18.09.2002-21.09.2002]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA404/03/1048
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : Cistercian nuns * social background
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151616
   
 3. 3.
  0090363 - FLÚ 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Foltýn, Dušan
  Celly a proboštství kláštera svatého Jana Křtitele na Ostrově. Zamyšlení nad problematikou benediktinských pobočných domů v raně středověkých Čechách.
  [Cellae and Provostries of the Monastery of St John the Baptist at Ostrov. Reflections on Affairs of Benedictine Branch Houses in Bohemia in the Early Middle Ages.]
  Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006 - (Sommer, P.), s. 277-289. ISBN 80-7106-790-3.
  [Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Benešov - Sázava (CZ), 24.09.2003-26.09.2003]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Benedictines * priories
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151275
   
 4. 4.
  0090360 - FLÚ 2008 RIV CZ ger C - Conference Paper (international conference)
  Foltýn, Dušan
  Die Zellen und Propsteien des Klosters des heiligen Johannes des Täufers in Ostrov.
  [Cellae and Provostries of the Monastery of St John the Baptist at Ostrov.]
  Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Praha: Filosofia, 2005 - (Sommer, P.), s. 303-315. Colloquia mediaevalia Pragensia, 4. ISBN 80-7007-218-0.
  [Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Benešov-Sázava (CZ), 24.09.2003-26.09.2003]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Benedictines * priories
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151273
   
 5. 5.
  0090357 - FLÚ 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Foltýn, Dušan
  Patronátní kostely Sázavského kláštera - příspěvek k úvahám o genezi předhusitského klášterního panství.
  [The Subordinate Churches of the Monastery in Sázava – A Contribution to Reflections on the Genesis of the Pre-Hussite Monastic Estate.]
  Historia monastica I. Praha: Filosofia, 2005 - (Foltýn, D.; Charvátová, K.; Sommer, P.), s. 153-162. Colloquia mediaevalia Pragensia, 3. ISBN 80-7007-217-2.
  [Život ve středověkém klášteře. Sázava (CZ), 21.06.2003]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC521
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Benedictines * parishes
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151271