Search results

 1. 1.
  0139795 - FLU-F 20000187 CZ ger R - Book Review
  Bártová, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna, 1602-1633, hg. v. Marie Koldinská - Petr Maťa, Praha, Argo 1998, 456 S. ISBN 80-7203-170-8.]. Acta Comeniana. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 13/37/, - (1999), s. 257-263. ISSN 0231-5955
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0037534

             
   
   
 2. 2.
  0138875 - FLU-F 970224 RIV CZ cze R - Book Review
  Bártová, Lenka
  [Recenze].
  [POLIŠENSKÝ, J. (ed.).: Komenský, muž labyrintů a naděje. - Praha 1996. 218s.]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 45, č. 2 (1997), s. 335-337. ISSN 0015-1831
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0036615

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.