Search results

 1. 1.
  0460406 - FLÚ 2017 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  Co znamená 'struktura'? Historické a kulturní významy fenomenologie struktury Heinricha Rombacha [Překlad].
  [What Does 'Structure' Mean? [Translation].]
  [WANG, J.: Was heißt 'Struktur'? Die historischen und kulturellen Bedeutungen der Heinrichs Romnachschen Strukturphänomenologie]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 211-228. ISSN 0015-1831
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : the history of spiritual development * inter-culturality * phenomenology * structure * tao
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260507
   
   
 2. 2.
  0451685 - FLÚ 2016 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  Žargon autenticity. K německé ideologii.
  [The Jargon of Authenticity.]
  [ADORNO, T. W.: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, c1970. ISBN 978-3-518-29306-5]. - Praha: Academia, 2015. Europa, 49. ISBN 978-80-200-2511-1
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Jargon * Heidegger * language * existentialist thinkers
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0252809
   
   
 3. 3.
  0449236 - FLÚ 2016 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  Německá Evropa. Nové mocenské krajiny ve znamení krize.
  [German Europe.]
  [BECK, U.: Das deutsche Europa. Neue Machtlandschaften im Zeichen der Krise. Berlin: Suhrkamp, 2012. ISBN 978-3-518-06286-9]. - Praha: Filosofia, 2015. Filosofie a sociální vědy, 53. ISBN 978-80-7007-436-7
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : European Union * crisis * democracy * freedom
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250846
   
   
 4. 4.
  0443788 - FLÚ 2016 RIV CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  Základní potřeby jako důvody vedoucí k jednání [Překlad].
  [Basic needs as reasons for conduct [Translation].]
  [PINZANI, A.: Grundbedürfnisse als Handlungsgründe (rukopis)]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 57-76. ISSN 0015-1831
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : needs * social justice * human nature * the theory of action
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0246464
   
   
 5. 5.
  0442215 - FLÚ 2015 RIV CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  Jürgen Habermas: K ustavení Evropy [Překlad].
  [Jürgen Habermas: European Integration [Translation ].]
  [HABERMAS, J.: Zur Verfassung Europas]. K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013 - (Habermas, J.). s. 11-136. ISBN 978-80-7007-391-9
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : shared sovereignty * European Union * European integration * Habermas
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245067
   
   
 6. 6.
  0440628 - FLÚ 2015 CZ cze T - Translation
  Urban, Petr - Bakešová, Alena - Fulka, Josef - Hauser, Michael - Pechar, Jiří - Sedláčková, Marcela - Svoboda, Jan - Vochoč, Otakar
  Vysvětlování a rozumění [Překlad].
  [Explanation and Understanding [Translation].]
  [WRIGHT VON, G. H.: Explanation and Understanding. London: Routlege & Kegan, 1971]. - Praha: Filosofia, 2013. Základní filosofické texty, 12. ISBN 978-80-7007-405-3
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : explanation * understanding * causality * action * methodology * philosophy of science
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243748
   
   
 7. 7.
  0389751 - FLÚ 2013 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  [Překlad - Pochopená smrt a ironie].
  [Translation.]
  [BERLINGER, R.: Das Nichts und der Tod]. Analogon. 58/59, č. 1 (2009), s. 48-49. ISSN 0862-7630
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : death * temporal being * finality of man
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0218612
   
   
 8. 8.
  0389750 - FLÚ 2013 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  [Překlad - Analýza počitků].
  [Translation.]
  [MACH, E.: Die Analyse der Empfindungen, Verlag von Gustav Fischer, Jena 1922]. Analogon. 58/59, č. 1 (2009), s. 44-45. ISSN 0862-7630
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : sensations * continuity of Myself * death
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0218611
   
   
 9. 9.
  0383929 - FLÚ 2013 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  [Překlad - Schelerova kritika fenomenologického pojetí předmětného apriori u E. Husserla].
  [Translation.]
  [ZHANG, W.: Max Schelers Kritik an der phänomenologischen Auffassung des gegenständlichen Apriori bei E. Husserl]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 60, č. 2 (2012), s. 205-218. ISSN 0015-1831
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Scheler * Husserl * Kant
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213718
   
   
 10. 10.
  0345067 - FLÚ 2011 CZ cze T - Translation
  Bakešová, Alena
  [Hans-Georg Gadamer, Hermeneutika a autorita – bilance - Překlad].
  [Hans-Georg Gadamer, Hermeneutics and authority – a stock-taking - Translation.]
  [GADAMER, H.G.: Hermeneutik und Autorität - eine Bilanz; In: Gadamer H.G. Hermeneutische Entwürfe, Tübingen, Mohr Siebeck 2000, p.42–47]. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 165-170. ISSN 0015-1831
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : hermeneutics * authority * language
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186426
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.