Search results

 1. 1.
  0563438 - HÚ 2023 RIV CZ pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman - Madecki, R.
  Literatura polska w kontekście literatur słowiańskich w ujęciu Franka Wollmana.
  [Polish Literature in the Context of Slavic Literatures in the Conception of Frank Wollman.]
  Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Brno: Česká asociace slavistů, 2022 - (Pospíšil, I.), s. 93-105. ISBN 978-80-88296-17-1
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-09017S
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Frank Wollman * Polish literature * Slavic literatures
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335397
   
   
 2. 2.
  0557764 - HÚ 2023 PL cze M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Příklad zdařilé spolupráce polských, německých a českých badatelů a intelektuálů.
  Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezská vědecká obec. Tom X. Dresden - Wrocław: Neisse Verlag ; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 - (Hałub, M.), s. 23. ISBN 978-83-7977-634-4
  Institutional support: RVO:67985963
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331677
   
   
 3. 3.
  0549402 - HÚ 2022 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Pryjaźń a synergia w pracy historyka: Mijesce Marcelego Kosmana we współpracy polskych i czeskich historików.
  [Friendship and synergy in historian´s work. The place of Marceli Kosman in the cooperation between Czech and Polish historians.]
  Na drogach i bezdrożach historii, politologii i kultury politycznej. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi – przyjaciele i ucniowie. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickeiewicza w Poznaniu, 2021 - (Stelmach, A.; Secler, B.), s. 58-78. ISBN 978-83-66740-39-6
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Czech and Polish historiographies * Marceli Kosman * International scholar co-operation
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325419
   
   
 4. 4.
  0533028 - HÚ 2021 RIV PL cze M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Polská menšinová historiografie v českých zemích v česko-polském kontextu.
  [Historiography of the Polish minority in the Czech Lands – Czech-Polish context.]
  Na obrzeżach polityki. Część dwunasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2020 - (Kosman, M.), s. 149-159. ISBN 978-83-65817-97-6
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Historiography * Polish minority * Czech Lands
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311525
   
   
 5. 5.
  0507544 - HÚ 2020 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Marian Szyjkowski w kręgu czeskich polonofilów i polskich czechofilów.
  [Marian Szyjkowski in the Circle of Czech Polonophiles and Polish Czechophiles.]
  Pół wieku współpracy - na tropach poznańsko-brneńskich kontaktów naukowych i kulturalnych. W 50. rocznicę podpisania umowy partnerskiej między miastami. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018 - (Paczos, S.; Kowalska-Nadolna, U.), s. 127-138. ISBN 978-83-65663-77-1
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Marian Szyjkowski * polonophilia * czechophilia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298519
   
   
 6. 6.
  0497663 - HÚ 2019 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Praski polonista Marian Szyjkovski a obecność polskiej kultury nad Wełtawą.
  [Prague Polonist Marian Szyjkowski and Polish culture in capital city of Czechoslovakia.]
  Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - (Bondyra, W.; Kupisz, D.; Ternes, J.; Wierzbicki, L.), s. 697-710. ISBN 978-83-227-9121-9
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Marian Szyjkowski * Prague * Polish culture * Czech-Polish relations
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290187
   
   
 7. 7.
  0481065 - HÚ 2018 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Od stereotypów narodowych do misji polsko-czeskiego zbliżenia. Fragment przebytej drogi Mariana Szyjkowskiego.
  [From national stereotypes to the mission of Czech-Polish rapprochement. Part of Szyjkowski´s way of life.]
  Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 133-140. ISBN 978-83-65817-03-7
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Marian Szyjkowski * Czech-Polish relations * national stereotypes
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276675
   
   
 8. 8.
  0481064 - HÚ 2018 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Jaroslav Pánek - przedstawiciel czeskiej historiografii w Polsce.
  [Jaroslav Pánek- the Representative of Czech Historiography in Poland.]
  Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 93-119. ISBN 978-83-65817-03-7
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : historiography * Czech Polish history studies * Jaroslav Pánek
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276671
   
   
 9. 9.
  0463837 - HÚ 2017 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Zaporszenie z Pragi: Marian Szyjkowski objemuje Katedrę Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Karola.
  [Invitation from Prague: Marian Szyjkowski includes the Department of Polish Language and Literature at the Charles University.]
  Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016 - (Karcz-Taranowicz, E.), s. 149-163. ISBN 978-83-7395-705-3
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Marian Szyjkowski * Charles University * Department of Polish Language and Literature
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262929
   
   
 10. 10.
  0452098 - HÚ 2016 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Baron, Roman
  Czesko-Polski klub v Brnie (1929-1939) (1945-1952).
  [The Czech-Polish Club in Brno (1929-1939) (1945-1952).]
  Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. 3. tom. Opole: Uniwersytet Opolski, 2014 - (Jasiński, Z.; Cimała, B.), s. 76-85. ISBN 978-83-7395-589-9
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Czech-Polish society * Czech-Polish relations * Brno
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253123
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.