Search results

 1. 1.
  0122946 - A-Z 20003051 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brádlerová, Daniela - Kmochová, Nataša
  Komise pro vodní hospodářství ČSAV (Průzkum zátopové oblasti vodního díla Orlík).
  [The Committee for water development CAS (research of a backwater area of hydraulic structure Orlik).]
  80-86404-00-5. In: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha: Arenga, 2000 - (Barvíková H.), s. 155-161. Práce z dějin vědy., 1.
  [Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha (CZ), 23.11.1999-24.11.1999]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A041
  Keywords : Orlik * water development
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021214

             
   
   
 2. 2.
  0122880 - A-Z 990106 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brádlerová, Daniela
  Nové myšlenkové a výtvarné proudy v Evropě a v českých zemích (konec 19. a první polovina 20. století).
  [New intellectual and art trends in Europe and in the Czech lands (end of the 19th and the 1st half of the 20th century).]
  80-902464-5-1. In: Technokracie v českých zemích (1900-1950). Praha: Archiv AV ČR, 1999 - (Kostlán, A.; Těšínská, E.), s. 157-176. Práce z dějin Akademie věd České republiky. A. 6.
  [Technokracie v českých intelektuálních a politických dějinách. Praha (CZ), 22.10.1998]
  R&D Projects: GA ČR GA409/97/0661
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021148

             
   
   
 3. 3.
  0122860 - A-Z 990086 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brádlerová, Daniela - Kmochová, Nataša
  Likvidační komise ČSAV.
  [CSAS Liquidation commission.]
  Věda v Československu v letech 1945-1953. Praha: Karolinum, 1999 - (Zilynská, B.; Svobodný, P.), s. 139-148. ISBN 80-7184-959-6.
  [Věda v Československu v letech 1945-1953. Konference. Praha (CZ), 18.11.1999-19.11.1999]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021128

             
   
   
 4. 4.
  0106623 - A-Z 20043020 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brádlerová, Daniela - Kmochová, Nataša
  Nástin problematiky spolupráce Československé akademie věd a Polské akademie věd od roku 1953 do počátku sedmdesátých let. Materiálová rešerše.
  [Outline of the Issue Cooperation between the Czechoslovak Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences from 1953 until the Beginning of the 1970s. Research after resources.]
  Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003.. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003 - (Kostlán, A.), s. 433-444, 728-729. Práce z dějin vědy., 6. ISBN 80-7285-025-3. ISSN 1213-1199.
  [Česko-polské vědecké styky v 19. a 20. století. Praha (CZ), 26.09.2001]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : history of sciences and humanities * Czech-Polish contacts
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013797

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.