Search results

 1. 1.
  0121673 - ARU-G 20033005 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Bacín: 9490+-65 BP a 428+-37 BP. Nová 14C data z Českého krasu.
  [Bacín: 9490+-65 BP & 428+-37 BP. New 14C dates from the Bohemian karst.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 4, č. 1 (2000), s. 15-30. ISSN 1214-3553
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : Bacín * Bohemian Karst * 14C dates
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019964

             
   
   
 2. 2.
  0121224 - ARU-G 20000104 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Archeologické muzejní expozice v Čechách jako odraz koncepce studia pravěku a středověku.
  [Archaeology in Bohemian museum expositions as a reflection of the conception of prehistoric and medieval studies.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 52, - (2000), s. 453-463. ISSN 0323-1267.
  [Archeologie v Čechách a rok 2000. Praha, 09.11.1999]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019519

             
   
   
 3. 3.
  0121035 - ARU-G 990166 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Nové archeologické výzkumy na Kolínsku.
  [New archaeological excavations in Kolín-region.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 3 (1999), s. 572. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019332

             
   
   
 4. 4.
  0121033 - ARU-G 990164 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Hora a jeskyně. Příspěvek ke studiu vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí ve střední Evropě od neolitu do raného středověku.
  [Mountain and Cave: A contribution to the study of the development of the relationship between man and his natural environment in Central Europe from the Neolithic to the Early Middle Ages.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 3 (1999), s. 441-456. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019330

             
   
   
 5. 5.
  0121030 - ARU-G 990161 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  41. zasedání Společnosti Hugo Obermaiera.
  [The 41th session of Society of Hugo Obermaier.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 2 (1999), s. 401. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019327

             
   
   
 6. 6.
  0121029 - ARU-G 990160 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Zasedání komise pro pseudokras v Českém ráji.
  [Session of the Commission for pseudokarst in Czech Paradise.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 2 (1999), s. 400-401. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019326

             
   
   
 7. 7.
  0120986 - ARU-G 990116 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  MUDr. Čeněk Rýzner (1845-1923), objevitel únětického pohřebiště.
  [MUDr. Čeněk Rýzner (1845-1923), the discoverer of the burial site of Únětice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 1 (1999), s. 189. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019283

             
   
   
 8. 8.
  0120985 - ARU-G 990115 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Cesta pravěkem k českému státu.
  [From the primeval ages to the Czech state.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 1 (1999), s. 184-189. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019282

             
   
   
 9. 9.
  0120905 - ARU-G 990034 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Z historie Prahy 7.
  [From the history of Prague 7.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 50, č. 4 (1998), s. 877-878. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019202

             
   
   
 10. 10.
  0120904 - ARU-G 990033 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matoušek, Václav
  Střepy, kosti, zdi.
  [Sherds, bones, walls.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 50, č. 4 (1998), s. 877. ISSN 0323-1267
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019201

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.