Search results

 1. 1.
  0502796 - SOÚ 2019 RIV CZ eng V - Research Report
  Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Maříková, Hana - Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta
  Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education.
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 24 s. ISBN 978-80-7330-338-9; ISBN 978-80-7330-339-6
  Grant - others: Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571
  Keywords : Research careers * human resources * gender equality
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294680
   
   
 2. 2.
  0502795 - SOÚ 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Fárová, Nina - Maříková, Hana - Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta
  Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí.
  [Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education Environment.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 24 s. ISBN 978-80-7330-334-1; ISBN 978-80-7330-335-8
  Grant - others: Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571
  Keywords : Research careers * human resources * gender equality
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294679
   
   
 3. 3.
  0454412 - SOÚ 2016 RIV CZ eng V - Research Report
  Linková, Marcela
  Report on gender bias in evaluation and governance.
  Praha: Centrum výzkumu globální změny, 2015. 28 s.
  EU Projects: European Commission(XE) 612413
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : governance * gender equality
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255090
   
   
 4. 4.
  0454361 - SOÚ 2016 RIV CZ eng V - Research Report
  Linková, Marcela
  Analytical country report – Czech Republic: Integrating gender equality in RPOs.
  Praha: Centrum výzkumu globální změny, 2015. 5 s.
  Grant - others: EIGE(XE) EIGE/2015/OPER/07
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : governance * gender equality * cultural and institutional change
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255118
   
   
 5. 5.
  0433843 - SOÚ 2015 CZ cze V - Research Report
  Linková, Marcela
  Výzkumná zpráva projekt TRIGGER: analýza skupinových rozhovorů.
  [TRIGGER project research report: focus group analysis.]
  Praha: VŠCHT Praha, 2014. 41 s.
  R&D Projects: GA MŠk LE14016
  EU Projects: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER
  Institutional support: RVO:68378025
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238033
   
   
 6. 6.
  0161046 - SOU-Z 20033369 CZ eng V - Research Report
  Hašková, Hana - Václavíková-Helšusová, L. - Křížková, Alena - Linková, Marcela - Kolářová, Marta - Smetáčková, I. - Rakušanová, Petra
  Enlargement, gender and governance: The Civic and political participation and Representation of Women in Central and Eastern Europe - Deliverable n.2 - Country Report (Czech Republic) - Analysing Female Visibility.
  Belfast: Qeen's University, 2003
  Grant - others: European comission(XE) HPSE-CT-2002-00115
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : women * EU enlargement * civil society
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  http://www.qub.ac.uk/egg
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0058464
   
   
 7. 7.
  0160646 - SOU-Z 20023315 RIV CZ cze V - Research Report
  Červinková, Alice - Hašková, Hana - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Moravcová-Smetáčková, I. - Šaldová, Kateřina
  Analýza současné situace v rovnosti žen a mužů v obasti věcné působnosti MŠMT.
  [Analyze of current situation concerning equality of men and women within the power of the Ministry of Education.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 85 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : horizontal segregation * vertical segregation * leaky pipeline
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0058068
   
   
 8. 8.
  0107404 - SOU-Z 20043313 CZ cze V - Research Report
  Červinková, Alice - Hašková, Hana - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Moravcová-Smetáčková, I. - Šaldová, Kateřina
  Analýza současné situace v rovnosti žen a mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT.
  [Analysis of current situation in gender epuality in education.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 120 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : gender * education * Czech Republic
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0014563
   
   
 9. 9.
  0104344 - SOU-Z 20043263 CZ cze V - Research Report
  Červinková, Alice - Hašková, Hana - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Moravcová-Smetáčková, Irena - Šaldová, Kateřina
  Analýza současné situace v rovnosti žena mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT.
  [Analysis of current situation in gender equality.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 78 s.
  R&D Projects: GA MŠk OK 437
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : gender * education * Czech Republic
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011618
   
   
 10. 10.
  0101665 - SOU-Z 20043137 CZ cze V - Research Report
  Červinková, Alice - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Moravcová-Smetáčková, Irena
  Teoretická studie k výzkumu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni.
  [Theoretical study to the research project Gender aspects of transitions between educational levels.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. 92 s.
  Grant - others: GA-(XX) LS0315
  Program: LS
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : gender * education
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009074