Search results

 1. 1.
  0486168 - SOÚ 2018 CZ eng B - Monography
  Vohlídalová, Marta (ed.) - Linková, Marcela (ed.)
  Gender and neoliberalism in Czech academia.
  1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 369 s. ISBN 978-80-7419-256-2
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LE12003
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : academic capitalism * gender * research policy
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281023

             
   
   
 2. 2.
  0486167 - SOÚ 2018 RIV CZ cze B - Monography
  Straková, Naděžda - Linková, Marcela (ed.)
  Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent.
  [House revolt: Women doing dissent.]
  1. - Praha: Academia: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 413 s. ISBN 978-80-200-2794-8; ISBN 978-80-7330-302-0
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : gender * dissent * communism
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281022

             
   
   
 3. 3.
  0394284 - SOÚ 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta - Červinková, Alice
  Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy.
  [Uncertain expectations: Changes in the research profession from a gender perspective.]
  Praha: SLON: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2013. 193 s. ISBN 978-80-7419-145-9; ISBN 978-80-7330-231-3
  R&D Projects: GA MŠk OK08007
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : Gender in science * research careers * academic mobility
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0222557

             
   
   
 4. 4.
  0326381 - SOU-Z 20033367 RIV CZ eng B - Monography
  Hašková, Hana - Křížková, Alena - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Lorenz-Meyer, D. - Rakušanová, Petra - Václavíková-Helšusová, L.
  Women's Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies.
  [Občanská a politická participace žen v České republice a role evropské politiky genderové rovnosti a politik vstupu ČR do EU.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 97 s. Sociologické texty., 9. ISBN 80-7330-042-7
  R&D Projects: GA MŠk ME 594
  Keywords : women * EU enlargement * civil society
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173499

             
   
   
 5. 5.
  0313496 - SOÚ 2009 RIV CZ eng B - Monography
  Linková, Marcela - Mladenic, D. - Oleksy, E. - Palasik, M. - Papp, E. - Piscová, M. - Velichová, D.
  Re-claiming a political voice: women and science in Central Europe.
  [Znovuzískání politického hlasu: ženy a věda ve střední Evropě.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7330-139-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Keywords : women in science * ENWISE report * science and society
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164302

             
   
   
 6. 6.
  0161044 - SOU-Z 20033367 RIV CZ eng B - Monography
  Hašková, Hana - Křížková, Alena - Kolářová, Marta - Linková, Marcela - Lorenz-Meyer, D. - Rakušanová, Petra - Václavíková-Helšusová, L.
  Women's Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of European Union Gender Equality and Accession Policies.
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 97 s. Sociologické texty., 9. ISBN 80-7330-042-7
  R&D Projects: GA MŠk ME 594
  Grant - others: European comission(XE) HPSE-CT-2002-00115; NSF(XE) BCS-0137954
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : women * EU enlargement * civil society
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0058462

             
   
   
 7. 7.
  0160620 - SOU-Z 20023291 RIV CZ cze B - Monography
  Červinková, Alice - Linková, Marcela - Šaldová, Kateřina
  Skleněný strop: pozice žen v české vědě.
  [Glass ceiling: the position of women in Czech science.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 63 s. ISBN 80-7330-025-7
  R&D Projects: GA MŠk OK 437
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : women in science * gender mainstreaming * leaky pipeline
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0058043

             
   
   
 8. 8.
  0160096 - SOU-Z 20000103 RIV CZ eng B - Monography
  Čermáková, Marie - Hašková, Hana - Křížková, Alena - Linková, Marcela - Maříková, Hana - Musilová, M.
  Relations and Changes of Gender Differences in the Czech Society in the 90 s.
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 145 s. ISBN 80-85950-86-3
  Grant - others: SOCO(AT) 99-1-185
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0057532

             
   
   
 9. 9.
  0160095 - SOU-Z 20000102 RIV CZ cze B - Monography
  Čermáková, Marie - Hašková, Hana - Křížková, Alena - Linková, Marcela - Maříková, Hana - Musilová, M.
  Souvislosti a změny gendeerových diferencí v české společnosti v 90. letech.
  [Relations and Changes of Gender Differences in the Czech Societz in the 90 s.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 145 s. ISBN 80-85950-83-9
  R&D Projects: GA AV ČR KSK3028601
  Grant - others: SOCO(AT) 99-1-185
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0057531

             
   
   
 10. 10.
  0099054 - SOÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Linková, Marcela (ed.)
  Trans/formace: gender, věda a společnost.
  [Trans/formation: gender, research and society.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7
  Grant - others: EK(XE) 36651
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Source of funding: R - Framework programmes of European Commission
  Keywords : science policy * women in science * equal opportunities policies
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157804

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.