Search results

 1. 1.
  0538394 - KNAV 2021 CZ R - Book Review
  Veselá, Lenka
  [Recenze].
  [VOIT, P.: Vzácné knižní vaz­by Strahovské knihovny v Praze. Od gotiky na práh baroka. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2020. 409 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. -, 1-2 (2020), s. 275-277. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316200
   
   
 2. 2.
  0499364 - KNAV 2019 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  [Recenze].
  [LUNDGREN, Ragnhild.: Strängnäs domkyrkobibliotek. Systematisk katalog över tryckta böcker I-II. Skelleftea, Artos Academic 2017. 1197 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 95-96. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Institutional support: RVO:67985971
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291704
   
   
 3. 3.
  0499361 - KNAV 2019 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  [Recenze].
  [VOIT, Petr.: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547. Praha, Academia 2017, 933 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 87-91. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Institutional support: RVO:67985971
  http://dx.doi.org/10.23852/KAD.2018.25.07
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291708
   
   
 4. 4.
  0483346 - KNAV 2018 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  Kamil Boldan, Úřední jednolistové tisky jagellonského věku. Praha, Národní knihovna České republiky 2016 [Recenze].
  [BOLDAN, K.: Úřední jednolistové tisky jagellonského věku. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. 176 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 139-140. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Keywords : official letters * broadsides * letterpress printing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279043
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0483346.pdf063.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0473581 - KNAV 2018 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  David Gans. Pražský renesanční židovský historik.
  [David Gans. Prague Renaissance Jewish historian.]
  [ŠEDINOVÁ, Jiřina.: David Gans. Pražský renesanční židovský historik.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 114, č. 4 (2016), s. 1042-1045. ISSN 0862-6111
  Keywords : Hebrew prints * editions * Hebrew chronicles
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271059
   
   
 6. 6.
  0453664 - KNAV 2016 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  Richard Bartolini, Odeporicon [Recenze].
  [FRIMMOVÁ, E.: R. Bartolini, Odeporicon. Bratislava 2014]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 119-120. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : book culture * Bartolini Richard
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256365
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0453664.pdf083 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0385816 - KNAV 2013 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  Zvláštní číslo Knih a dějin věnované dr. Anežce Baďurové.
  [Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové 2012]. Informace. Knihovna AV ČR, v. v. i. -, č. 1 (2012). E-ISSN 1805-2800
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : history * Anežka Baďurová * book culture
  http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zvlastni-cislo-knih-a-dejin-venovane-dr-anezce-badurove/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215065
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  I_2012_Zvlastni cislo Knih a dejin venovane dr. Anezce Badurove.pdf0264.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0355614 - KNAV 2011 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  Peter R. Frank – Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, mit einer um Information zur Verteilung der Befugnisse, Adressen und Biographien wesentlich erweiterten Fassung im PDF-Format auf CD-Rom [Recenze].
  [FRANK, P. R.; FRIMMEL, J.: Buchwesen in Wien 1750-1850. Wiesbaden, 2008. 301 s. + CD-ROM]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 16/17, - (2010), s. 172-174. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70830501
  Keywords : book culture * Wien
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194346
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0355614.pdf26.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0322233 - KNAV 2009 CZ ger R - Book Review
  Veselá, Lenka
  [recenze].
  [BOHATCOVÁ, Mirjam.: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína (+18.10.1599), Latinské dedikace a předmluvy přeložila Marie Kyralová, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, 592 s]. Acta Comeniana. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 20-21, - (2007), s. 263-265. ISSN 0231-5955
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70830501
  Keywords : book printing * Jiří Melantrich from Aventin * Daniel Adam from Veleslavín
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170550
   
   
 10. 10.
  0318731 - KNAV 2009 CZ cze R - Book Review
  Veselá, Lenka
  Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I-VI. Praha, Národní archiv 2002–2006.
  [Lists of Jews in Bohemia from 1793, I-VI. Prague, National Archives 2002-2006.]
  [Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I-VI. Praha, Národní archiv 2002–2006]. Archivní časopis. Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR. Roč. 58, č. 4 (2008), s. 333-334. ISSN 0004-0398
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70830501
  Keywords : Jews * archives materials * edition
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168062
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.