Search results

 1. 1.
  0518892 - KNAV 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Preceptor a jeho žák (knižní dary Jana Makovského Petru Vokovi z Rožmberka).
  [Praeceptor and His Pupil (Book Gifts from Jan Makovský to Petr Vok of Rosenberg).]
  Habent Sua Fata Bibliothecarii. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019 - (Linda, J.; Janečková, J.; Jelen, J.; Bendová, L.), s. 44-48. ISBN 978-80-7247-159-1
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Petr Vok of Rosenberg * book culture * Jan Makovský
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304193

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Sborník I. Š_Makovský.pdf3210.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0502567 - KNAV 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským vzdělávacím institucím v polovině 17. století.
  [Useful or Unnecessary? Books from Bohemia and Moravia as a Gift of the Queen Kristina to the Swedish Educational Institutions in the Middle of the 17th Century.]
  Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 63-73. ISBN 978-80-7051-259-3
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Sweden * war booty * book culture * history of libraries * Bohemia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295548

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  KNIHOVNY A JEJICH MAJITELÉ Užitečné, či nepotřebné_.pdf21.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0491077 - FLÚ 2019 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka - Vaculínová, Marta
  Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut?
  [The Library of Theodor Beza: lost or scattered?]
  Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Füssel, S.), s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018. ISBN 978-3-447-11056-3
  Institutional support: RVO:67985955 ; RVO:67985971
  Keywords : Theodor Beza * historical libraries * Zástřizl family * Franz of Dietrichstein
  OECD category: Library science; Library science (KNAV-K)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286394

             
   
   
 4. 4.
  0484010 - KNAV 2018 RIV SK cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Knihovna jako uspořádaný obraz světa. Oborové třídění rakouských a českých šlechtických knihoven (1550 - 1650).
  [Library as a structured picture of the world. Subject arrangement of Austrian and Czech aristocratic libraries (1550 - 1650).]
  Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017 - (Augustínová, E.), s. 164-181. Vedecké monografie. ISBN 978-80-554-1331-0
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : aristocratic libraries * catalogues * Austria * Bohemia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279572

             
   
   
 5. 5.
  0453657 - KNAV 2016 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Knihovna Ferdinanda II. Tyrolského v kontextu českých a rakouských knihoven 16. století.
  [The library of Ferdinand II of Tyrol in the context of the Bohemian and Austrian libraries of the 16th century.]
  Knihovna arcivévody Ferdinanda II .Tyrolského. Praha: Artefactum, 2015 - (Purš, I.; Kuchařová, H.), s. 447-465. ISBN 978-80-86890-74-6
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : library * book history * Ferdinand II of Tyrol
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256362

             
   
   
 6. 6.
  0453653 - KNAV 2016 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Knihy dedikované Ferdinandovi II. Tyrolskému.
  [Books dedicated to Ferdinand II. of Tyrol.]
  Knihovna arcivévody Ferdinanda II .Tyrolského. Praha: Artefactum, 2015 - (Purš, I.; Kuchařová, H.), s. 429-445. ISBN 978-80-86890-74-6
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : dedication * book culture * Ferdinand II of Tyrol
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256360

             
   
   
 7. 7.
  0436420 - KNAV 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Budovcův exemplář knihy Symphonia catholica v Univerzitní knihovně v Lundu.
  [Budovec´s Copy of the Book Symphonia catholica in the University Library in Lund.]
  Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 393-399. ISBN 978-80-86675-27-5
  R&D Projects: GA ČR GPP405/12/P027
  Keywords : Václav Budovec of Budov * University library Lund * war booty * aristocratic libraries
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241778

             
   
   
 8. 8.
  0384418 - KNAV 2013 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries.
  Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Academia, 2012 - (Sixtová, O.), s. 165-175. ISBN 978-80-200-2220-2
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Hebrew printing * Bohemia * Moravia
  Subject RIV: AB - History
  https://www.academia.edu/31874029/Hebrew_typography_at_non_Jewish_Bohemian_printing_houses_during_the_16th_and_17th_centuries_in_O_Sixtov%C3%A1_ed_Hebrew_Printing_in_Bohemia_and_Moravia_Prague_Academia_Jewish_Museum_in_Prague_2012_pp_123_151
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214081

             
   
   
 9. 9.
  0384385 - KNAV 2013 CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Hebrejská typografie v českých nežidovských tiskárnách 16. a 17. století.
  [Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries.]
  Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 165-175. ISBN 978-80-200-2197-7
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Hebrew printing * Bohemia * Moravia
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007254

             
   
   
 10. 10.
  0370040 - KNAV 2012 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Rožmberská knihovna.
  [The Rosenberg library.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 274-279. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70830501
  Source of funding: I
  Keywords : library * Rosenberg * nobility
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0203953

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.