Search results

 1. 1.
  0518959 - KNAV 2021 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Veselá, Lenka - Šícha, Vojtěch
  Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800.
  [The Map of Printing Production of Bohemia and Moravia until 1800.]
  Internal code: DG16P02H01 ; 2019
  Technical parameters: > Mapa je koncipována jako modulární software, který je sestaven výhradně z komponent, jejichž zdrojový kód je dostupný pod svobodnými licencemi. Zdrojový kód celého softwarového řešení je dostupný prostřednictvím webové služby GitHub (Dostupné z: https://github.com/VaclavC/Knihoveda-mapa)
  Economic parameters: Mapa je volně využitelná bez licence.
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : digital humanities * printing production * Moravia * Bohemia * maps
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://mapa.knihoveda.cz/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303967
   
   
 2. 2.
  0499941 - KNAV 2019 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Veselá, Lenka - Pachlová, Jaroslava
  Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646-1648: mapa současných míst uložení dochovaných knih.
  [Literary War Booty from Bohemia and Moravia in 1646-1648: a Map of the Current Locations of the Preserved Books.]
  Internal code: Švédská kořist, mapa lokalit ; 2018
  Technical parameters: Mapa zobrazuje záznamy získané z knihovního katalogu. Data jsou zobrazována pomocí open-source knihovny Leaflet a mapových podkladů Mapbox.
  Economic parameters: Mapa vizuálními prostředky zpřístupňuje data o uložení dochovaných knih ze švédské knižní kořisti z českých zemí. Geografické znázornění výsledků umožňuje uživatelům získat efektivním způsobem informace o geografickém rozložení dochovaných knih i o celkové provenienční skladbě knih v jednotlivých evropských knihovnách.
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : history of libraries * Swedish war booty * maps * digital humanities
  OECD category: 6.5 Other Humanities and the Arts
  https://www.knizni-korist.cz/mapy/mista-ulozeni/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292127
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.