Search results

 1. 1.
  0521981 - ÚBO 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Halačka, Karel
  Technologie značení sekavců pomocí alizarinu.
  [Technology of Loach marking by Alizarin.]
  Internal code: 06/2019 ; 2019
  Technical parameters: Smlouva o uplatnění: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO 62933591, 18.12.2019
  Economic parameters: 1. Využití ARS: Ekonomický přínos lze kvantifikovat v rozdílu nákladů ve srovnání s dalším způsoby značení a jejich pracovní náročnosti. Náklady na obarvení uvedenou metodou je na úrovni maximálně 1,- Kč na 1 ks ryby a je tak výrazně nižší v porovnání ostatními způsoby značení. 2. Možnost detekce bez nutnosti využití fluorescenčního mikroskopu: Náklady na pořízení fluorescenčního mikroskopu jsou 80-100 tis. Kč, a navíc se jedná o laboratorní zařízení nevhodné pro práci v terénních podmínkách. Navrhovaná alternativa odstraňuje všechna tato negativa, přitom cena tohoto vybavení nepřesahuje 1 tis. Kč a představuje tak významnou finanční úsporu. 3. Možnost využití značených ryb: Jako příklad využití lze uvést odhad úspěšnosti vysazování a optimalizace počtu vysazovaných ryb. Dalším významným okruhem využití je sledování migrací. Zvýšení efektivity ochrany je tak dalším, i když obtížně ekonomicky kvantifikovatelným, přínosem.
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048
  Keywords : Cobitis * Alizarin * marking
  OECD category: Fishery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306518
   
   
 2. 2.
  0502610 - ÚBO 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Halačka, Karel - Poštulková, E. - Mareš, J. - Vetešník, Lukáš
  Možnost využití značení štik pomocí Alizarinové červeně a způsob terénní detekce značených ryb.
  [Possibility to use marking of pike by Alizarin Red and method for field detection of marked fish.]
  Internal code: 978-80-7509-574-9 ; 2018
  Technical parameters: Smlouva o uplatnění ověřené technologie byla uzavřena dne 19.12.2018 s Moravským rybářským svazem, z.s. se sídlem Soběšická 1325/83, Brno, IČ 00434159, zastoupeným Ing. Václavem Habánem, tajemníkem.
  Economic parameters: Hromadné značení raných stádií formou koupele v preparátu Alizarin Red S umožňuje jednorázové značení poměrně velkého množství ryb v krátkém časovém intervalu. Tento způsob významně snižuje náklady na značení a zvyšuje efektivnost práce ve srovnání s jinými metodami označování ryb. Ekonomický přínos lze kvantifikovat v rozdílu nákladů ve srovnání s dalším způsoby značení a jejich pracovní náročnosti. Náklady na obarvení uvedenou metodou je na úrovni 1,- Kč na 1 ks ryby a délka koupele je 1 hodina, přičemž je možno současně obarvit několik set až tisíc ryb v závislosti na velikosti použitých nádrží. Cena tohoto vybavení nepřesahuje 1 tis. Kč a představuje tak významnou finanční úsporu a tím dostupnost pro široké spektrum uživatelů a může tak být klíčová pro široké využití tohoto způsobu značení u ryb.
  R&D Projects: GA MZe QJ1620240
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : fisheries * fish monitoring * marking
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/tech1818.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294509
   
   
 3. 3.
  0487340 - ÚBO 2018 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Halačka, Karel - Poštulková, E. - Kopp, R. - Mareš, J.
  Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování.
  [Alternative marking of stocking fishes to enable their subsequent observation.]
  Internal code: 978-80-7509-547-3 ; 2017
  Technical parameters: Smlouva o uplatnění ověřené technologie byla uzavřena dne 18.12.2017 se společností BioFish s.r.o., IČ 60930527, se sídlem Horní Paseka 40, Ledeč nad Sázavou 548 01, zastoupenou Ing. Petrem Tůmou. Jednatelem za Mendelovu univerzitu je prof. Dr. Ing. Jan Mareš, Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel. 545133270, e-mail mares@mendelu.cz.
  Economic parameters: Hromadné značení raných stádií formou koupele v preparátu Alizarin Red S umožňuje jednorázové značení velkého množství ryb v krátkém časovém intervalu. Náklady na obarvení uvedenou metodou je na úrovni 1,- Kč na 1 ks ryby a délka koupele je 1 hodina, přičemž je možno současně obarvit několik tisíc až několik desítek tisíc ryb v závislosti na velikosti použitých nádrží. Při využití závěsných značek (splintů) je cena u označených splintů 12,- Kč za kus, u neznačených 0,5 Kč, při časové náročnosti značení 1 tis. ks ryb 3 hodiny. Tradiční značení odstřižením ploutve je bez nákladů a produktivitou 700-1000 ks ryb za hodinu, bez hodnocení šetrnosti zákroku. Použití elastomerů je limitováno minimální velikostí ryb a nutností pořídit dodávané balení barvící látky (cena 1 ml v závislosti na objednávaném množství se pohybuje v rozpětí 20-45 $, dále je třeba počítat s poštovným a celními poplatky, které mohou sumu až zdvojnásobit.
  R&D Projects: GA MZe QJ1620240
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : fish marking * Alizarin Red * ichthyological exploration * fish farming
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/2017%20tech%20barveni.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282672