Search results

 1. 1.
  0510775 - ÚBO 2020 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel - Fedorčák, J. - Falatová, L. - Šmiga, Ľ. - Hajdú, J. - Koščo, J.
  Časoprostorová dynamika populace sekavce v povodí Okny.
  70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019 - (Kopp, R.; Grmela, J.), s. 75-78. ISBN 978-80-7509-677-7.
  [70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno (CZ), 18.09.2019-19.09.2019]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-09807S
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Cobitidae
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0301159
   
   
 2. 2.
  0472206 - ÚBO 2017 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Poštulková, E. - Mareš, J. - Halačka, Karel - Kopp, R.
  Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio).
  Proceedings of International PhD students conference, (MENDELNET 2016). Brno: Mendel University, 2016 - (Polák, O.; Cerkal, R.; Belcredi, N.; Horký, P.; Vacek, P.), s. 347-351. ISBN 978-80-7509-443-8.
  [International PhD Students Conference (MendelNet) /23./. Brno (CZ), 09.11.2016-10.11.2016]
  R&D Projects: GA MZe QJ1620240
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Alizarin Red S * Alizarin Complexone * LC50 * fish * marking
  Subject RIV: EG - Zoology
  https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269528
   
   
 3. 3.
  0439345 - ÚBO 2015 SK slo C - Conference Paper (international conference)
  Košuthová, L. - Šmiga, Ľ. - Koščo, J. - Manko, P. - Kočišová, J. - Ševc, J. - Falatová, L. - Fedorčák, J. - Halačka, Karel - Košuth, P.
  Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) - najčastejší parazit pĺžov rodu Cobitis v modelových tokoch povodia Bodrogu.
  Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014 - (Manko, P.; Baranová, B.), s. 119-120. ISBN 978-80-555-1140-5.
  [Zoológia 2014, Feriancove dni /19./. Prešov (SK), 20.11.2014-22.11.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA13-12580S
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Cobitis elongatoides complex * Digenea * intestinal helminth
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242638
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0439345.pdf0982.1 KBOtherrequire
   
   
 4. 4.
  0439326 - ÚBO 2015 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš
  Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio).
  [Interspecific and seasonal changes in epidermal structure of Carassius gibelio x Cyprinus carpio hybrids.]
  65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno: Mendelova univerzita, 2014 - (Kopp, R.), s. 178-179. ISBN 978-80-7509-153-6.
  [65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2014-03.12.2014]
  R&D Projects: GA ČR GAP505/12/0375
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Carassius gibelio * Cyprinus carpio
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242625
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0439326.pdf0937.6 KBOtherrequire
   
   
 5. 5.
  0439001 - ÚBO 2015 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Mendel, Jan
  Populace sekavců na území České republiky.
  [Loach populations on territory of the Czech Republic.]
  65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno: Mendelova univerzita, 2014 - (Kopp, R.), s. 132-133. ISBN 978-80-7509-153-6.
  [65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2014-03.12.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA13-12580S
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : loachs * Czech Republic
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242326
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0439001.pdf0913.2 KBOtherrequire
   
   
 6. 6.
  0438993 - ÚBO 2015 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Prokeš, Miroslav - Baruš, Vlastimil - Habán, V. - Mareš, J. - Peňáz, Milan - Halačka, Karel - Krejčí, R. - Vetešník, Lukáš
  Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy.
  [Growth of tagged common carp (Cyprius carpio) in selected water reservoirs, Morava River drainage area.]
  65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno: Mendelova univerzita, 2014 - (Kopp, R.), s. 123-131. ISBN 978-80-7509-153-6.
  [65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2014-03.12.2014]
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : common carp
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242325
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0438993.pdf04.5 MBOtherrequire
   
   
 7. 7.
  0342022 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Pražák, O. - Lusková, Věra - Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš
  Velkoplošná rehabilitace říční krajiny v záplavovém území dolní části řeky Dyje.
  [Large-scale rehabilitation in the alluvial area along the lower reaches of the Dyje River.]
  Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 169-175. ISBN 978-80-244-1890-2.
  [Říční krajina /5./. Olomouc (CZ), 17.10.2007]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : floodplain * fish biota * Dyje river * wetlands * restoration of aquatic habitats
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184852
   
   
 8. 8.
  0342015 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Hartvich, P. - Lojkásek, B. - Lusková, Věra - Pražák, O. - Halačka, Karel - Sovíková, L.
  Nezbytnost cílených zásahů v záplavových územích pro rozvoj a stabilizaci rybí bioty.
  [Floodplains: special measures needed for the development and stabilisation of fish biota.]
  Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i, 2008 - (Pithart, D.; Benedová, Z.; Křováková, K.), s. 142-147. ISBN 978-80-254-1834-5.
  [Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň (CZ), 28.04.2008-30.04.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : floodplain * fish biota * Odra, Lužnice and Dyje rivers
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184845
   
   
 9. 9.
  0342011 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mendel, Jan - Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Koščo, J. - Vetešník, Lukáš - Halačka, Karel
  Nejnovější poznatky o druhové pestrosti hrouzka rodu Gobio a Romanogobio na území ČR a SR.
  [The latest findings concerning the species diversity of gudgeon of the genera Gobio and Romanogobio in the territory of the Czech Republic and Slovakia.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 166-173. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07; GA MŽP SM/6/3/05
  Keywords : Gobio * Romanogobio
  Subject RIV: EG - Zoology
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184842
   
   
 10. 10.
  0336526 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mendel, Jan - Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Papoušek, Ivo - Bartoňová, Eva - Šanda, R. - Koníčková, Milena - Urbánková, Soňa
  Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny ČR - představení započatého projektu.
  [Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic - presentation of the started project.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 124-130. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant - others: AV ČR(CZ) M200930901
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : DNA barcoding * ichthyofauna
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180738