Search results

 1. 1.
  0489005 - ÚVGZ 2019 RIV US eng M - Monography Chapter
  Tříska, Jan
  Health active components in fruit/vegetable juices treated by high pressure.
  High Pressure Processing of Fruit and Vegetable Products. Boca Raton: Taylor and Francis, 2018 - (Houška, M.; Marques da Silva, F.), s. 105-115. ISBN 978-1-4987-3902-3
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : hydrogen * microbial activity * healthy important components * vegetable juice * fruit juice
  Subject RIV: GM - Food Processing
  OBOR OECD: Food and beverages
  https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781498739030/chapters/10.1201/9781315121123-7
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283496
   
 2. 2.
  0486854 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Tříska, Jan - Balík, J. - Houška, M.
  Vybrané lignany dibenzylbutanového typu jako antioxidanty a jejich využití.
  [Selected dibenzylbutane-type lignans as antioxidants and their use.]
  Dietární antioxidanty v praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2017 - (Pešek, M.; Kimáková, T.; Gabrovská, D.), s. 89-108. ISBN 978-80-7394-681-4
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : Lignans * biological properties * plants * food * dietary supplements
  Subject RIV: GM - Food Processing
  OBOR OECD: Food and beverages
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281559
   
 3. 3.
  0470803 - ÚVGZ 2017 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Vrchotová, Naděžda - Tříska, Jan
  Influence of knotweed and impatiens plant extracts on the seedlings and content of phenolic compounds in the aerial parts of buckwheat.
  Global Change & Ecosystems. Volume 2. Brno: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v.i., 2016 - (Vačkář, D.; Janouš, D.), s. 79-84. ISBN 978-80-87902-17-2
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415
  Institutional support: RVO:67179843
  Keywords : Global change * invasive plants * Impatiens glandulifera * Polygonum cuspidatum * toxicity tests * phenolic compounds * Fagopyrum esculentum * liquid chromatography * allelopathy
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268358
   
 4. 4.
  0102715 - UEK-B 20043010 RIV SIGLE FI eng M - Monography Chapter
  Šerá, Božena - Vrchotová, Naděžda - Tříska, Jan - Dadáková, E. - Kužel, S.
  PHENOLIC COMPOUNDS IN THE LEAVES OF REYNOUTRIA HOUTT.GENUS.
  [Fenolické látky v listech křídlatek.]
  POLYPHENOLS COMMUNICATIONS 2004. Helsinki: Gummerus Printing Javaskyla, Finland, 2004, s. 811-812. ISBN 952 10 1977 8
  R&D Projects: GA MŠk OC D28.001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : polyphenol * invazive plant * catechin
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010054