Search results

 1. 1.
  0206467 - UPB-H 20033006 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Elhottová, Dana - Uhlířová, Eva - Tříska, Jan - Krištůfek, Václav - Kalčík, Jiří - Picek, T.
  Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy.
  [Bioindication of stress condition in flooded soil by PLFA analysis.]
  Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2003, s. 63-68. ISBN 80-86525-02-3.
  [Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 04.02.2003-05.02.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : stress condition * PLFA analysis
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102060
   
 2. 2.
  0206225 - UPB-H 20003058 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Elhottová, Dana - Šantrůčková, Hana - Picek, Tomáš - Tříska, Jan - Šantrůček, Jiří - Květoň, Jiří - Šimková, Marie
  Výhody hydroponické kultivace rostlin pro studium interakcí v rhiyosféře.
  [Advances of plant hydropony cultivation for study of interaction in rhizosphere.]
  Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. České Budějovice: Ústav půdní biologie AVČR, 2000, s. 39-42.
  [Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. České Budějovice (CZ), 08.02.2000-09.02.2000]
  R&D Projects: GA ČR GA522/96/1083
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0101825
   
 3. 3.
  0170731 - UEK-B 20033040 SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tříska, Jan - Adamec, V. - Růžičková, Kamila - Huzlík, J. - Marešová, V.
  Vliv dopravy na životní prostředí - polyaromatické uhlovodiky v odtokové vodě a sedimentu z dálničního tělesa.
  [Environmental traffic impact - polycyclic aromatic hydrocarbons in the drainage water and sediment from the highway.]
  Program a sborník konference Ovzduší 2003. Brno: Masarykova univerzita Brno, Tocoen, 2003 - (Holoubková, I.), s. 239-242. ISBN 80-210-3107-7.
  [Ovzduší 2003. Brno (CZ), 05.05.2003-07.05.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : polycyclic aromatic hydrocarbons * traffic * exhaust
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067813
   
 4. 4.
  0170730 - UEK-B 20033039 SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Byss, Marius - Kohoutek, J. - Tichý, R. - Tříska, Jan - Zachař, P.
  Chemické znečištění v barokním divadle na zámku v Českém Krumlově.
  [Chemical pollution in the baroque theatre at the Český Krumlov castle.]
  Program a sborník konference Ovzduší 2003. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2003 - (Holoubková, I.), s. 182-186. ISBN 80-210-3107-7.
  [Ovzduší 2003. Brno (CZ), 05.05.2003-07.05.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : pollution * chlorinated pesticides * organotins
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067812
   
 5. 5.
  0170593 - UEK-B 20013054 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tříska, Jan - Paasivirta, J. - Holoubek, I. - Růžičková, Kamila
  Rozdělení hexachlorbenzenu mezi půdu a atmosféru. Validace výpočtu a modelu pomocí SPME.
  [Distribution of hexachlorobenzene between soil and atmosphere.Validation of the calculation and model using SPME.]
  Ovzduší 2001, program a sbornik konference. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2001 - (Holoubková, I.), s. 282-285. ISBN 80-210-2591-3.
  [Ovzduší 2001. Brno (CZ), 14.05.2001-16.05.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA526/98/1147
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : hexachlorobenzene * atmosphere * model
  Subject RIV: DI - Air Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067677
   
 6. 6.
  0170589 - UEK-B 20013050 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tříska, Jan - Heyberger, Aleš - Totušek, J. - Lefnerová, D. - Vrchotová, Naděžda
  Extrakce organických látek z vody a hodnocení mutagenního potenciálu extraktů.
  [Extraction of organic compounds from water and evaluation of mutagenic potential of extracts.]
  Sborník konference PITNÁ VODA 2001. České Budějovice: W&ET Team, 2001 - (Kalousková, N.; Dolejš, P.), s. 241-246. ISBN 80-238-7058-8.
  [Pitná voda 2001. Tábor (CZ), 21.05.2001-24.05.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA104/99/1469
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904
  Keywords : organic compounds * water * mutagenic potential
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067673
   
 7. 7.
  0170516 - UEK-B 20000048 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tříska, Jan - Cudlín, Pavel - Gabriel, Jiří - Baldrian, Petr
  Biomonitoring znečištění ovzduší pomocí dřevokazných hub a jehličí smrku ztepilého na příměstských, zemědělských a lesních plochách regionu Zlín.
  [Biumonitoring of air pollution by lichens, wood-inhabitating fungi and spruce needles in suburbon, rural and forest areas of region Zlin.]
  Era 2000. Brno: Tisk vydavatelství MU Brno, 2000 - (Holoubková, I.), s. 59-64. ISBN 80-210-2328-7.
  [ERA 2000. Brno (CZ), 12.03.2000-15.03.2000]
  R&D Projects: GA MŽP MR/340/1/96
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0067600
   
 8. 8.
  0047322 - ÚVGZ 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Mandelová, L. - Lefnerová, D. - Totušek, J. - Tříska, Jan - Vrchotová, Naděžda - Houška, M. - Strohalm, J.
  Inhibice mutagenity působením šťáv a biologicky aktivních látek z brukvovité zeleniny.
  [Inhibition of mutagenity by action of the juices and biologically active compounds from cruciferous vegetables.]
  29.Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. Brno: NCO NZO, 2006, s. 71-72. ISBN 80-7013-438-0.
  [29.Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti. Brno (CZ), 02.05.2006-04.05.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : inhibition * mutagenity * vegetable juices
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138261
   
 9. 9.
  0045462 - ÚVGZ 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kalinová, J. - Vrchotová, Naděžda - Tříska, Jan
  Distribuce kyseliny chlorogenové a hyperosidu v pohance seté.
  [Distribution of chlorogenic acid and hyperoside in common buckwheat.]
  Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin /XXXVII/. Praha: VÚPP, 2006 - (Holasová, E.; Fiedlerová, V.; Špicner, J.), s. 108-111. ISSN 1802-1433.
  [Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin /37./. Skalský Dvůr (CZ), 29.05.2006-31.05.2006]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP521/03/D076
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : chlorogenic acid * hyperoside * common buckwheat
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137975
   
 10. 10.
  0031565 - ÚVGZ 2006 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Houška, M. - Strohalm, J. - Totušek, J. - Lefnerová, D. - Tříska, Jan - Vrchotová, Naděžda - Gabrovská, D. - Průchová, J. - Gřesová, P. - Loučková, K. - Fiedlerová, V. - Paulíčková, I. - Winterová, R.
  Ovocno-zeleninové šťávy konzervované vysokým tlakem.
  [Fruit-vegetables juices preserved by high pressure.]
  Sborník příspěvků.XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP Praha, 2005 - (Holasová, M.; Fiedlerová, V.; Špicner, J.), s. 1-7. ISBN 80-86909-01-8.
  [Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin/36./. Skalský Dvůr (CZ), 23.05.2005-25.05.2005]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QF3287
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : fruit * vegetables juice * preservation * high pressure
  Subject RIV: GM - Food Processing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0132260