Search results

 1. 1.
  0343026 - ÚVGZ 2011 RIV GB eng A - Abstract
  Rezek, Jan - Rezek, J. - Doubský, Jan - Macková, M. - Tříska, Jan - Macek, Tomáš - Macek, T.
  Newly identified plant metabolites of polychlorinated biphenyls.
  FEBS Journal. Roč. 276, Suppl.1 (2009), s. 183-183. ISSN 1742-464X.
  [34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies. 04.07.2009-09.07.2009, Prague]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520; CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : polychlorinated * biphenyls
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185604
   
 2. 2.
  0332340 - BC 2010 SK cze A - Abstract
  Elhottová, Dana - Petrásek, Jiří - Tříska, Jan - Nováková, Alena - Růžičková, Kamila - Zahradníčková, Helena
  Metody vhodné pro analýzu kvality ovzduší - porovnání ovzduší vybraných jeskyní v NP Slovenský kras.
  [Methods suitable for qualitative air analysis – comparison of air quality in select caves of NP Slovak Karst.]
  Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň. Roč. 14, č. 2 (2009), s. 175-176. ISSN 1335-213X.
  [Vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň /7./. 10.11.2009-13.11.2009, Smolenice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : qualitative air analysis * caves * NP Slovak Karst
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177629
   
 3. 3.
  0314643 - BC 2009 BR eng A - Abstract
  Pižl, Václav - Schlaghamerský, J. - Tříska, Jan
  The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on terrestrial annelids in urban soils.
  [Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na suchozemské kroužkovce městských půd.]
  Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals. 15th International Colloquium on Soil Zoology, Abstracts. Curitiba: Positivo University, 2008.
  [Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals. International Colloquium on Soil Zoology /15./. 25.08.2008-29.08.2008, Curitiba]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA600660608
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : polycyclic aromatic hydrocarbons * terrestrial annelids * urban soils
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165088
   
 4. 4.
  0303221 - URE-Y 980124 DE eng A - Abstract
  Kuncová, Gabriela - Burkhard, J. - Pazlarová, J. - Demnerová, K. - Drahoš, Jiří - Kotlíková, Jana - Chomát, Miroslav - Matějec, Vlastimil - Tříska, Jan - Vrchotová, Naděžda
  Fiber-optic detection of polychlorinated biphenyls in water and oil.
  Münster: ICB, Institut für Chemo u. Biosensorik, 1998. Europt(r)ode IV. Book of abstracts. s. 85-86
  [European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /4./. 29.03.1998-01.04.1998, Münster]
  R&D Projects: GA ČR GA102/96/0939; GA ČR GA104/97/1212
  Grant - others:EU COPERNICUS(XE) CIPA-CT94-0140
  Keywords : chemical sensors * optical sensors * optical fibres
  Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0113467
   
 5. 5.
  0206552 - UPB-H 20033091 SIGLE CZ cze A - Abstract
  Elhottová, Dana - Uhlířová, Eva - Tříska, Jan - Krištůfek, Václav - Kalčík, Jiří
  Mikrobiální společenstvo a obsah vody v půdě.
  [Microbial community and water content in soil.]
  Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2003. s. 8.
  [Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář/8./. 04.02.2003-05.02.2003, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : microbial community * water content * soil
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102142
   
 6. 6.
  0206524 - UPB-H 20033063 SIGLE SK cze A - Abstract
  Elhottová, Dana - Krištůfek, Václav - Nováková, Alena - Lukešová, Alena - Tříska, Jan - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
  Zdroje polynenasycených mastných kyselin v jeskyních Slovenského krasu.
  [Sources of polyunsaturated fatty acids in caves of Slovak Karst.]
  Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Program a abstrakty referátov. Tále: Správa slovenských jaskýň, 2003. s. 6.
  [Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. 05.10.2003-08.10.2003, Tále]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : polyunsaturated fatty acids * caves of Slovak Karst
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102116
   
 7. 7.
  0206473 - UPB-H 20033012 SIGLE CZ eng A - Abstract
  Krištůfek, Václav - Elhottová, Dana - Tříska, Jan - Šustr, Vladimír - Lasák, R. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
  Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacteria affect the feeding preferences of Enchytraeus crypticus (Oligochaeta, Enchytraeidae)?
  7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2003. s. 37.
  [Central European Workshop on Soil Zoology /7./. 14.04.2003-16.04.2003, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : cellular fatty acid * enzyme of cave bacteria * Enchytraeus crypticus
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102066
   
 8. 8.
  0206431 - UPB-H 20023077 SIGLE CZ eng A - Abstract
  Elhottová, Dana - Frouz, Jan - Krištůfek, Václav - Lukešová, Alena - Nováková, Alena - Picek, T. - Tříska, Jan
  Source of polyunsaturated fatty acids in food of soil invertebrates.
  6th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstrakt book. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2001. s. 17.
  [Central European Workshop on Soil Zoology /6./. 23.04.2001-25.04.2001, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : polyunsaturated fatty acids * soil invertebrates
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0102024
   
 9. 9.
  0206277 - UPB-H 20013113 SIGLE SK cze A - Abstract
  Elhottová, Dana - Szili-Kovácz, T. - Tříska, Jan
  Mikrobiální společenstva v půdách opuštěných zemědělskou praxí.
  22 Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej Zdravie a mikroorganizmy. Košice: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2001. s. 41.
  [Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej Zdravie a mikroorganizmy. 05.09.2001-09.09.2001, Košice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0101873
   
 10. 10.
  0194660 - UOCHB-X 20020345 CZ eng A - Abstract
  Kučerová, P. - Chromá, L. - Rezek, Jan - Tříska, Jan - Burkhard, J. - Macek, Tomáš - Macková, M.
  Studying of metabolism of PCB by plant cells and analysis of the products.
  2nd Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology. Praha: Biotechnological Society, 2002. s. 51. ISBN 80-86313-09-3.
  [Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology /2./. 07.11.2002-09.11.2002, Praha]
  R&D Projects: GA MŠk LN00B030
  Grant - others:5 FW EU(XE) QLK3-CT-2001-00101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : PCB
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0090332