Search results

 1. 1.
  0150201 - HBU-Z 970029 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hrbáček, Jaroslav
  Biocenóza tůní jako exportní společenstvo.
  Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Třeboň: ČLS, SLS, 1997 - (Lukavský, J.; Švehlová, D.), s. 42-45
  [Limnologická konference /11./. Doubí u Třeboně (CZ), 29.09.1997-03.10.1997]
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0047741
   
   
 2. 2.
  0150164 - HBU-Z 960030 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Straškrábová, Viera - Brandl, Zdeněk - Hejzlar, Josef - Hrbáček, Jaroslav - Komárková, Jaroslava - Procházková, Lidmila - Straškraba, Milan
  Vliv Vltavské kaskády na kvalitu vody a produkční vlastnosti říčního ekosystému.
  Ekosystém Labe - stav, vývoj a využití. GKSS Forschungszentrum VÚV TGM, 1996, s. 119-123.
  [Magdeburský seminář o ochraně vod /7./. České Budějovice (CZ), 22.10.1996-25.10.1996]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6017601; GA ČR GA206/94/1672
  Grant - others: Program AV ČR 22(CZ) -
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0047705
   
   
 3. 3.
  0128259 - BU-J 970577 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Pichlová, R. - Pithart, David - Pechar, Libor - Hrbáček, Jaroslav
  Vliv biotických a abiotických faktorů na složení zooplanktonu tůní Horní Lužnice.
  Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. Třeboň: Česká limnologická společnost, 1997 - (Lukavský, J.; Švehlová, D.), s. 134
  [Limnologická konference /11./. Doubí u Třeboně (CZ), 29.09.1997-03.10.1997]
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0026451