Search results

 1. 1.
  0484492 - BÚ 2018 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Petřík, Petr - Salzmann, K. - Hejzlar, Josef - Pithart, D. - Fanta, J.
  Voda v krajině a revitalizace.
  [Water in landscape and revitalisations.]
  Konference Krajinné inženýrství 2017. Sborník příspěvků z konference. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2017 - (Vokurka, A.), s. 125-133. ISBN 978-80-263-1341-0.
  [Krajinné inženýrství 2017. Praha (CZ), 19.10.2017-19.10.2017]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985939 ; RVO:60077344
  Keywords : EU Water Directive * European Landscape Convention * Natura 2000
  OECD category: Biodiversity conservation; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (BC-A)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279722
   
   
 2. 2.
  0442128 - BÚ 2015 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Petřík, Petr
  Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR.
  [Main causes and trends of vegetation and floristic changes in the landscape of the Czech Republic.]
  Povodně a sucho: krajina jako základ řešení. Průhonice: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i, 2014, s. 54-64. ISBN 978-80-86188-44-7.
  [Semináře Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Praha (CZ), 08.10.2013 a 05.06.2014]
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : climate change * biodiversity * society
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245007
   
   
 3. 3.
  0090302 - BÚ 2008 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Petřík, Petr - Košulič ml., M. - Košulič st., M. - Hédl, Radim - Svoboda, M. - Hruška, J. - Zatloukal, V. - Boublík, Karel - Poštulka, Z.
  Přírodě blízké postupy hospodaření v lesích z pohledu České Bioplatformy.
  [Close-to-nature forestry from the point of view of the Czech Bioplatform.]
  Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007 - (Podrázský, V.), s. 65-74. ISBN 978-80-213-1687-4.
  [Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu produkční a mimoprodukční funkce. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 17.10.2007-18.10.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : sustainable forestry management * biodiversity * Czech National Forestry Program
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151233
   
   
 4. 4.
  0030523 - BÚ 2006 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hédl, Radim - Petřík, Petr - Boublík, Karel
  Acidifikace lesních půd Jeseníků, metodologické a stanovištní vlivy.
  [Acidification of the Jeseníky Mts., methodological and site factors.]
  Pedologické dny 2004.Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA. Praha: ČZU, 2005 - (Rohošková, M.), s. 40-42. ISBN 80-213-1248-3.
  [Pedologické dny /10./, Pedodiverzita. Roztoky u Křivoklátu (CZ), 20.10.2004-21.10.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : acidification * forest soils * Czech Republic
  Subject RIV: EF - Botanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0120259
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.