Search results

 1. 1.
  0503066 - BÚ 2019 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, P. - Přibyl, Pavel - Cepák, Vladislav - Lukavský, Jaromír
  Způsob kultivace kmenů mikrořas.
  [Method of cultivation of strains of microalgae.]
  2018. Owner: EcoFuel Laboratories s. r. o - Botanický ústav AV ČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 12.12.2018. Patent Number: 307626
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : co-cultivation * fatty acids * carotenoids
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECD: Other biological topics
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295162
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  PATENT Lukavský 307626.pdf3378.4 KBOtheropen-access
   
   
 2. 2.
  0492179 - MBÚ 2019 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Lukavský, Jaromír - Cepák, Vladislav - Procházková, L.
  Produkční kmen řasy Bracteacoccus bullatus pro produkci olejů s obsahem esenciálních nenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto kmene pro průmyslovou produkci těchto olejů.
  [A production strain of the Bracteacoccus bullatus alga for the production of oils containing essential unsaturated fatty acids, a method of producing these oils and the use of this strain for the industrial production of these oils.]
  2018. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i . - Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, CZ - Přírodovědecká Fakulta UK, Praha 1. CZ. Date of the patent acceptance: 13.06.2018. Patent Number: 307 402
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-00027S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : Bracteacoccus bullatus * essential unsaturated fatty acids
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology; EE - Microbiology, Virology (BU-J)
  OBOR OECD: Microbiology; Other biological topics (BU-J)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10317008&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%C5%99ezanka&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286595
   
   
 3. 3.
  0481616 - MBÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Lukavský, Jaromír - Nedbalová, Linda
  Produkční kmen řasy Monoraphidium sp.pro produkci olejů s obsahem polynenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu těchto olejů
  .
  [New production strain of Monoraphidium species used as source for industrial production of oils having high content of polyunsaturated fatty acids, preferably hexadecatetraenoic acid and stearidonic acid for human or animal food supplements.]
  2017. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., - Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, CZ. Date of the patent acceptance: 19.04.2017. Patent Number: 306 738
  R&D Projects: GA ČR GA14-00227S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : Monoraphidium sp. * polyunsaturated fatty acids
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology; EI - Biotechnology ; Bionics (BU-J)
  OBOR OECD: Microbiology; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10210394&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277151
   
   
 4. 4.
  0465746 - MBÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Vítová, Milada - Nedbalová, L. - Lukavský, Jaromír
  Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganizmů, způsob jeho přípravy a použití.
  [Nutrient solution for culturing photosynthesizing microorganisms, process of its preparation and use.]
  2016. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.- Botanický ústav AV ČR, v. v. i.- Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Date of the patent acceptance: 04.05.2016. Patent Number: 306000
  R&D Projects: GA ČR GA14-00227S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : algae * cyanobacteria * rare earth elements
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology; EI - Biotechnology ; Bionics (BU-J)
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306000.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265477
   
   
 5. 5.
  0354345 - BÚ 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Lukavský, Jaromír - Cepák, Vladislav - Řezanka, Tomáš - Petkov, G. - Furnadzhieva, S. - Iliev, I. - Andreeva, R. - Bankova, V.
  Řasa Trachydiscus minutus kmen, Lukavský & Přibyl 2005/1, produkující oleje s vysokým obsahem více nenasycených mastných kyselin.
  [Alga Trachydiscus minutus, strain Lukavský et Přibyl 2005/1 - as producer of oils with a high content of poly-unsaturated fatty acids.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Botanický ústav AV ČR - Institute of Plant Physiology, BAS, Sofia - Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, BAS, Sofia - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 13.09.2010. Patent Number: 302118
  R&D Projects: GA MŠk 1M0571
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : EPA * Trachydiscus minutus * biotechnology
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302118.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193368