Search results

 1. 1.
  0355246 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu Drebrin.
  [Preparation of monoclonal antibodies to protein Drebrin.]
  Internal code: DBN-N-03, DBN-N-05 ; 2009
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky DBN-N-03, DBN-N-05 rozpoznávající protein Drebrin, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : Drebrin * leukemia * monoclonal antibody * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194061
   
   
 2. 2.
  0355230 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu OPAL1.
  [Preparation of monoclonal antibodies to protein OPAL1.]
  Internal code: OPAL1-01 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající protein OPAL1, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : OPAL1 * leukemia * monoclonal antibody * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194048
   
   
 3. 3.
  0355226 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu LARGE.
  [Preparation of monoclonal antibodies to protein LARGE.]
  Internal code: LARGE-01, LARGE-02 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající protein LARGE, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : LARGE * congenital muscular dystrophy * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194045
   
   
 4. 4.
  0355224 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu CLIC5a.
  [Preparation of monoclonal antibodies to protein CLIC5a.]
  Internal code: CLIC5-02, CLIC5-03 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky proti proteinu CLIC5a, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : CLIC5 * leukemia * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194043
   
   
 5. 5.
  0355221 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava rekombinantní intracelulární části proteinu OPAL1.
  [Preparation of recombinant intracellular part of protein OPAL1.]
  Internal code: OPAL1 ; 2009
  Technical parameters: Rekombinantní intracelulární část proteinu OPAL1, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : OPAL1 * leukemia * recombinant protein * expression plasmid
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194040
   
   
 6. 6.
  0355204 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava monoklonálních protilátek proti receptorové tyrosinfosfatase CD148.
  [Preparation of monoclonal antibodies to receptor phosphatase CD148.]
  Internal code: MEM-CD148-04, -05 ; 2009
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky MEM-CD148 rozpoznávající tyrosinfosfatasu CD148, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : CD148 * protein thyrosine phosphatase * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194029
   
   
 7. 7.
  0355195 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava a charakterizace monoklonálních protilátek proti myšímu transmembránovému adaptorovému proteinu mLIME.
  [Preparation and characterization of monoclonal antibodies against mouse transmembrane adaptor protein mLIME.]
  Internal code: EM-05 ; 2009
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky EM-05, rozpoznávající myší transmembránový adaptorový protein mLIME; výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : mLIME * monoclonal antibody * hybridoma
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194021
   
   
 8. 8.
  0354941 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Příprava rekombinantní N-koncové a C-koncové části proteinu Drebrin.
  [Preparation of recombinant N-terminal and C-terminal part of protein Drebrin.]
  Internal code: Drebrin ; 2008
  Technical parameters: Rekombinantní N-koncová a C-koncová část proteinu Drebrin, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06064
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : Drebrin * expression plasmid * actin cytoskeleton
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193831
   
   
 9. 9.
  0334213 - ÚMG 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Polyklonální protilátky rozpoznávající fluorescenční proteiny mRed1 a fotoaktivovatelný Dendra.
  [Polyclonal antibodies recognizing fluorescent proteins mRed1 and photoactivable Dendra.]
  Internal code: Anti-mRED, RFP ; 2008
  Technical parameters: Polyklonální protilátky rozpoznávající fluorescenční proteiny mRed1 a fotoaktivovatelný Dendra
  Economic parameters: Výsledek komerčně využíván.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : polyclonal antibody * mRED1 * Dendra
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179007
   
   
 10. 10.
  0334211 - ÚMG 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hořejší, Václav
  Potkaní hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající myší leukocytární protein mCD45.
  [Rat hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognizes mouse leukocyte protein mCD45.]
  Internal code: EM-05 ; 2008
  Technical parameters: Potkaní hybridomová buněčná linie produkující monoklonální protilátku EM-05, rozpoznávající myší leukocytární protein mCD45
  Economic parameters: Výsledek komerčně využíván.
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : monoclonal antibody * mCD45 * leukocyte protein
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179005
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.