Search results

 1. 1.
  0568672 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Prototyp iPCR detekční soupravy GST.
  [GST iPCR detection set.]
  Internal code: TP01010060-V28 ; 2022
  Technical parameters: Souprava pro detekci γ-tubulinu. Principem testu je imuno-PCR (iPCR) využívající protilátku GST. Detekční metoda, vhodná pro detekci nízkých koncentrací tubulinu v komplexních biologických vzorcích, je založená na dvojici protilátek specifických pro tubulin, z nichž jedna je značená biotinem. Využívá iPCR amplifikační systém, kde biotinylovaná protilátka je detegována pomocí extravidinu a biotinylovaných DNA molekul
  Economic parameters: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  R&D Projects: GA TA ČR TP01010060
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : iPCR * tubulin * detection
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339940
   
   
 2. 2.
  0568671 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Prototyp iPCR detekční soupravy GCP3.
  [GCP3 iPCR detection set.]
  Internal code: TP01010060-V24 ; 2022
  Technical parameters: Souprava pro detekci γ-tubulinu. Principem testu je imuno-PCR (iPCR) využívající protilátku GCP3. Detekční metoda, vhodná pro detekci nízkých koncentrací tubulinu v komplexních biologických vzorcích, je založená na dvojici protilátek specifických pro tubulin, z nichž jedna je značená biotinem. Využívá iPCR amplifikační systém, kde biotinylovaná protilátka je detegována pomocí extravidinu a biotinylovaných DNA molekul
  Economic parameters: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  R&D Projects: GA TA ČR TP01010060
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : iPCR * tubulin * detection
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339938
   
   
 3. 3.
  0568670 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek protilátky proti GCP5.
  [Antibody against GCP5.]
  Internal code: TP01010060-V21 ; 2022
  Technical parameters: Protilátka proti GCP5, který spolu s gama-tubulinem tvoří komplexy nutné pro tvorbu mikrotubulů a ve zvýšené míře se nachází v různých typech nádorových buněk a představuje nový marker pro diagnózu a prognózu gliomů.
  Economic parameters: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  R&D Projects: GA TA ČR TP01010060
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : GCP5 * antibody
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339937
   
   
 4. 4.
  0568667 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek protilátky proti GST.
  [Antibody against GST.]
  Internal code: TP01010060-V20 ; 2022
  Technical parameters: Protilátka proti Glutathion-S-transferáze (GST) - enzym katalyzující konjugaci redukovaného glutathionu (GSH) s cizorodými toxickými substráty, použitelná pro ELISA testy, imunobloting a imunoprecipitace.
  Economic parameters: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  R&D Projects: GA TA ČR TP01010060
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : GTS * antibody
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339936
   
   
 5. 5.
  0568666 - ÚMG 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek protilátky proti GCP3.
  [Antibody against GCP3.]
  Internal code: TP01010060-V19 ; 2022
  Technical parameters: Protilátka proti GCP3, který spolu s gama-tubulinem tvoří komplexy nutné pro tvorbu mikrotubulů a ve zvýšené míře se nachází v různých typech nádorových buněk a představuje nový marker pro diagnózu a prognózu gliomů.
  Economic parameters: Přínos vyšší desítky až nižší statisíce Kč ročně využitím vlastníkem
  R&D Projects: GA TA ČR TP01010060
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : GCP3 * antibody
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339935
   
   
 6. 6.
  0523458 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek monoklonální protilátky anti-TPPII produkovaný hybridomem TPPII - 03.
  [Functional sample of monoclonal anti-TPPII antibody produced by TPPII - 03 hybridoma.]
  Internal code: TG01010066-V2-18 ; 2019
  Technical parameters: Anti-TPPll protilatky mohou slouzit jak v zakladnim biomedicinskem vyzkumu, tak pro diagnostiku. Monoklonalni protilatky, pripravene na Ustavu molekularni genetiky AV CR, v. v. i., specificky rozpoznavaji lidsky TPP II v imunoblotingu. V ramci TACR Gama projektu byla urcena jejich specifita a reaktivita v dalsich imunologickych testech. Byly urceny i lokalizace rozpoznavanych epitopu v ramci domen na molekule TPP II.
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Protein TPP * cancer diagnosis * ELISA test
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307813
   
   
 7. 7.
  0523457 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Funkční vzorek monoklonální protilátky anti-TPPII produkovaný hybridomem TPPII - 02.
  [Functional sample of monoclonal anti-TPPII antibody produced by TPPII - 02 hybridoma.]
  Internal code: TG01010066-V2-17 ; 2019
  Technical parameters: Anti-TPPll protilatky mohou slouzit jak v zakladnim biomedicinskem vyzkumu, tak pro diagnostiku. Monoklonalni protilatky, pripravene na Ustavu molekularni genetiky AV CR, v. v. i., specificky rozpoznavaji lidsky TPP II v imunoblotingu. V ramci TACR Gama projektu byla urcena jejich specifita a reaktivita v dalsich imunologickych testech. Byly urceny i lokalizace rozpoznavanych epitopu v ramci domen na molekule TPP II.
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Protein TPP * cancer diagnosis * ELISA test
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307812
   
   
 8. 8.
  0523454 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Prototyp – produkční buněčný klon RP-01 pro nové protilátky anti-RPSA pro diagnostiku nádorových onemocnění.
  [Prototype - Production cell clone RP-01 for new anti-RPSA antibodies for cancer diagnosis
  .]
  Internal code: TG01010066-V2-14 ; 2018
  Technical parameters: Prototyp – produkční buněčný klon RP-01 pro nové protilátky anti-RPSA pro diagnostiku nádorových onemocnění - Licencováno EXBIO Praha a.s., ICO 25548611, 15.7. 2019
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Protein RPSA * cancer diagnosis * ELISA tes
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307810
   
   
 9. 9.
  0523452 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Prototyp – produkční buněčný klon RP-02 pro nové protilátky anti-RPSA pro diagnostiku nádorových onemocnění.
  [Prototype - Production cell clone RP-02 for new anti-RPSA antibodies for cancer diagnosis.]
  Internal code: TG01010066-V2-12 ; 2018
  Technical parameters: Protein RPSA (ribosomal protein SA, colon carcinoma laminin-binding protein, multidrug resistance-associated protein, laminin receptor 1, LRP/LR) je multifunkční protein, který je součástí translačního systému (je důležitý pro tvorbu a stabilitu 40S ribosomální podjednotky) a zároveň je i membránovým receptorem pro laminin a interaguje s cytoskeletem. Výsledky ukazují, že myší monoklonální protilátky RP-02 (IgG2a, kappa) mají vlastnosti, které je předurčují pro užití v ELISA testech, imunoblotingu, imunoprecipitaci, imunocytochemických a histochemických experimentech. U protilátek byla identifikovaná sekvence rozpoznávaných epitopů.
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Protein RPSA * cancer diagnosis * ELISA tes
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307808
   
   
 10. 10.
  0523444 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Dráber, Pavel
  Hybridomové linie produkující dobře charakterizované monoklonální protilátky proti TPX2
  .
  [Hybridoma lines producing well characterized monoclonal antibodies against TPX2
  .]
  Internal code: TG01010066-V2-5 ; 2018
  Technical parameters: Hybridomové linie produkující dobře charakterizované monoklonální protilátky proti TPX2 - Licencováno EXBIO Praha a.s., ICO 25548611, 31.8. 2017
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Hybridoma * Antibody * TPX2 protein
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307800
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.