Search results

 1. 1.
  0354968 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Příprava a charakterizace monoklonálních protilátek rozpoznávajících lidský protein Abraxas-1.
  [Preparation and characterization of monoclonal antibody against human protein Abraxas-1.]
  Internal code: ABRA1-01 ; 2009
  Technical parameters: Myší hybridomová buněčná linie produkující monoklonální protilátku ABRX-1-1, rozpoznávající Abraxas-1, výsledek ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : Abraxas-1 * hybridoma * monoclonal antibody
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193851
   
   
 2. 2.
  0354949 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Plasmidy exprimující rekombinantní proteiny hAPP-IgG a hAPLP2-IgG.
  [Plasmids expressing recombinant proteins hAPP-IgG a hAPLP2-IgG.]
  Internal code: hAAP-IgG, hAPLP2-IgG ; 2009
  Technical parameters: Plasmidy exprimující rekombinantní proteiny hAPP-IgG a hAPLP2-IgG, výsledek byl ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: výsledek připraven ke komerčnímu využití na základě smlouvy o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : APP * expression plasmid * amyloid
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193837
   
   
 3. 3.
  0353780 - ÚMG 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Expresní vektor, pBSK-Strep-TRItag-TRAIL, obsahující Strep kotvu, trimerizační motif a cDNA lidského ligandu TRAIL (aminokyseliny 95-281).
  [Expression vector, pBSK-Strep-TRItag-TRAIL, containing Strep Tag, trimerizing motif and human TRAIL cDNA (amino acids 95-281).]
  Internal code: pBSK-Strep-TRItag-TRAIL ; 2009
  Technical parameters: Plazmidový rekombinantní DNA konstrukt pro produkci modifikovaného rekombinantního ligandu TRAIL, ověřen pro zavedení do výroby
  Economic parameters: Produkce rekombinantních proteinů pro funkční analýzu v ČR a na export; uzavřena smlouva o předání výsledku realizátorovi
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : TRAIL * expression vector * Strep
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192928
   
   
 4. 4.
  0323595 - ÚMG 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající lidský ubinuclein/UBN1.
  [Mouse hybridoma cell lines producing monoclonal antibodies that recognize human ubinuclein/UBN1.]
  Internal code: UBN1-1, UBN1-2 ; 2008
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající C-koncovou část lidského adapterového proteinu ubinuclein
  Economic parameters: Výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : ubinuclein * hybridoma * monoclonal antibodies
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171505
   
   
 5. 5.
  0320648 - ÚMG 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  E. coli expresní plasmidy produkující TRAIL-R1/DR4 a TRAIL-R2/DR5 specifické mutanty lidského ligandu TRAIL.
  [E. coli expression plasmids producing TRAIL-R1/DR4- and TRAIL-R2/DR5-specific mutant sof the human ligand TRAIL.]
  Internal code: pEThTRAIL-EC-DR4m, -DR5m ; 2008
  Technical parameters: E. coli expresní vektory produkující His-tagované DR4 a DR5 specifické mutanty cytotoxického ligandu TRAIL
  Economic parameters: Výsledek připraven ke komerčnímu využití
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : TRAIL-R1/DR4 * TRAIL-R2/DR5 * expression vector
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169459
   
   
 6. 6.
  0083189 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Expresní plasmid produkující mutovanou variantu lidského rekombinantního ligandu TRAIL.
  [Expression plasmid for production of mutated human recombinant ligand TRAIL.]
  Internal code: CC-TRAIL ; 2005
  Technical parameters: Plasmid po transformaci E.coli BL21 produkuje mutovaný rek. ligand TRAIL se zvýšenou proapoptotickou aktivitou vůči některým nádorovým buňkám
  Economic parameters: plasmidy mají ověřenou komerční hodnotu
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : expression plasmid * recombinant protein * TRAIL
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146513
   
   
 7. 7.
  0083188 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Expresní plasmidy produkující části lidských rekombinantních proteinů ARAP1 a DR6.
  [Expression plasmids producing parts of human recombinant proteins ARAP1 and DR6.]
  Internal code: pARAP1, pDR6IC, pIgDR6EC ; 2005
  Technical parameters: Plasmidy po transformaci E.coli BL21 (ARAP1, DR6IC) či HEK293FT (DR6EC) produkují rek. proteiny pro imunizace a funkční testy protilátek
  Economic parameters: plasmidy mají ověřenou komerční hodnotu
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : expression plasmid * recombinant protein * ARAP1 * DR6
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146512
   
   
 8. 8.
  0083187 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající lidský receptor DR6.
  [Mouse hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognizes human receptor DR6.]
  Internal code: DR6IC-01 ; 2006
  Technical parameters: Myší hybridomová buněčná linie produkující monoklonální protilátku proti intracelulární části receptoru DR6
  Economic parameters: protilátky mají ověřenou komerční hodnotu
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : hybridoma * monoclonal antibody * DR6
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146511
   
   
 9. 9.
  0083186 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající lidský adapterový protein ARAP1.
  [Mouse hybridoma cell lines producing monoclonal antibodies that recognize human adapter protein ARAP1.]
  Internal code: ARAP1-1, ARAP1-2, ARAP1-3 ; 2006
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající C-koncovou část lidského adapterového proteinu ARAP1
  Economic parameters: protilátky mají ověřenou komerční hodnotu
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : hybridoma * monoclonal antibody * ARAP1
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146510
   
   
 10. 10.
  0082632 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Anděra, Ladislav
  Myší hybridomové linie produkující monoklonální protilátky rozpoznávající lidský receptor DR6.
  [Mouse hybridoma cell lines producing monoclonal antibodies that recognize human receptor DR6.]
  Internal code: DR6-01M, 02M, 03M, 04M, 05M 06M ; 2006
  Technical parameters: Myší hybridomové buněčné linie produkující IgM monoklonální protilátky proti extracelulární části receptoru DR6
  Economic parameters: protilátky mají ověřenou komerční hodnotu
  R&D Projects: GA MŠk 1M0506
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : hybridoma * monoclonal antibody * DR6
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0146140
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.