Search results

 1. 1.
  0471171 - ÚEM 2018 RIV cze P1 - User Module
  Petrenko, Yuriy - Syková, Eva - Čejková, Jitka - Vacková, Irena - Groh, Tomáš
  Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk.
  [A means for storage, transportation and application of stem cells.]
  2017. Owner: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,. Date of the utility model acceptance: 17.01.2017. Utility model number: 30270
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1309; GA TA ČR(CZ) TG01010135; GA MŠMT(CZ) LM2015064
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : cold storage * mesenchymal stem cells * trehalose
  OECD category: Cell biology
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030270.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280856
   
   
 2. 2.
  0471007 - ÚEM 2018 RIV cze P1 - User Module
  Syková, Eva - Čejková, Jitka - Čejka, Čestmír - Forostyak, Serhiy
  Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění.
  [A preparation containing stem cells for treatment of inflammatory diseases, post-traumatic reactions and degenerative diseases.]
  2017. Owner: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 10.01.2017. Utility model number: 30239
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010135; GA MŠMT(CZ) LO1309; GA MŠMT(CZ) LM2015064
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : trehalose * stem cells * viability and regenerative properties of stem cells
  OECD category: Cell biology
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030239.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268598
   
   
 3. 3.
  0459339 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu ve tvaru různých objemových útvarů.
  [Low-temperature plasma source, especially for plasma generation in the form of various voluminous formations.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 08.03.2016. Utility model number: 29236
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma source * plasma generation * various voluminous formations
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029236.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259546
   
   
 4. 4.
  0459337 - FZÚ 2017 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu s možností kontaktní i bezkontaktní aplikace.
  [Low-temperature plasma source with possibility of contact as well as contactless application.]
  2016. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.02.2016. Utility model number: 29159
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma * possibility of contact as well as contactless application
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics); Neurosciences (including psychophysiology (UEM-P)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029159.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259545
   
   
 5. 5.
  0439334 - FZÚ 2015 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro deaktivaci bakterií.
  [Low-temperature plasma source, particularly for deactivation of bacteria.]
  2014. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 29.12.2014. Utility model number: 27679
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010449
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma source * deactivation of bacteria
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10083102&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242631
   
   
 6. 6.
  0398623 - FZÚ 2014 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Zablotskyy, Vitaliy A. - Kubinová, Šárka - Syková, Eva
  Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích.
  [Atmospheric plasma source for biomedical applications.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i - Ústav experimentální medicíny AV ČR,v. v. i. Date of the utility model acceptance: 14.10.2013. Utility model number: 25959
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LM2011029
  Grant - others:SAFMAT(XE) CZ.2.16/3.1.00/22132; AVČR(CZ) M100101219
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : Nízkoteplotní atmosférická plazma
  Subject RIV: BO - Biophysics
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025959.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0226069
   
   
 7. 7.
  0384000 - FZÚ 2013 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír - Zablotskyy, Vitaliy A. - Syková, Eva - Kubinová, Šárka
  Zařízení pro generaci nízkoteplotního plazmatu s laditelnou koncentrací ionizovaných částic.
  [Device for generation of low-temperature plasma with tunable density of ionized particles.]
  2012. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Date of the utility model acceptance: 03.05.2012. Utility model number: 23746
  Grant - others:SAFMAT(CZ) CZ.2.16/3.1.00/22132
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z50390512
  Keywords : atmospheric plasma device * low-temperature plasma * biomedical applications
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023746.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213770
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.